Menu
Forrige artikel

Gunhilds kamp

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 740

Af Karin M Johansen

I andet bind af Danmarkskrøniken Slægten følger vi Gunhild Dane barnebarn af Valdemar Dane.

Bogen starter med Gunhilds fars død og hendes tab af slægtsgården til farbroderen Henrik og dennes søn Hans. Hun ønsker ikke at gifte sig med Hans, selvom det var hendes fars ønske, og dermed taber hun muligheden  for at beholde slægtsgården. Men hun sværger, at hun vil kæmpe for at vinde den tilbage.

Gunhild ønsker at videreføre slægtens opgave, som er at  være en  støtte og værn for kongen.

Hun vælger derfor at tage flugten fra det arrangerede ægteskab, med sig har hun Toke, barndomsvennen og den unge prælat Absalon, der netop har forettet faderens begravelse

De tre slutter sig  til kredsen omkring Valdemar og kæmper side om side, da Valdemar vinder kongemagten over sine to rivaler Knud og Sven og hun er senere med i slaget om Venderen. Valdemar bliver den konge, som Gunhild vier sit liv til at støtte, selvom der også opstår tvivl i hendes sind om Valdemars  måde at forvalte sin magt på.

Hele  hendes verden er præget af uro både udad og indad til. Vi følger Gunhild og hendes kamp for kongen, kærligheden og får retten til at leve det liv, hun vil. Vi får et godt indblik i Gunhilds tanker og følelser, og selvom hun må siges at være en meget atypisk kvinde af sin tid, får vi alligevel et godt indblik i, hvor fastlåste kvinderne var i den rolle, de fik tildelt, og hvor afhængige de var af familien. Det er en situation, som Gunhild ikke ønsker at tækkes, og som hun kæmper imod på hendes helt egen facon.

Vi bliver ført ind i en tid hvor tilværelsen konstant bliver truet af stadige krige og usikre alliancer. Landet er konstant præget af indre uro, og fremmede herskere sydfra truer hele tiden landet. Det er en tid med evig frygt for morgendagen. Den begyndende magtkamp mellem stat og kirke ses så småt, da Valdemar udnævner Absalon til bisp af Roskilde. I Gunhild finder der også en kamp om tro sted, hun har svært ved at acceptere kristendommen, hun forstår den ikke, det selvom hendes far var en troende mand, og selvom hun via Absalon er tæt på en kirkens mand.

Vi ser især to træk hos Gunhild -  krigeren og familemennesket/moderen.  I hendes første ægteskab med Mågens, konges bygherre, forsøger hun at finde sig til rette som husmoder og mor, men det er en rolle hun aldrig føler sig 100 % hjemme i, og hun slipper aldrig tanken om at vende tilbage under kongens faner.

Både i krig og kærlighed spiller  barndomsvennen Toke en stor rolle og en større rolle end Gunhild i starten vil indrømme, hvilket kommer til at betyde bl.a. en lang rejse gennem Europa, der ender i det nuværende Italien, hvor skæbnen vil, at hun bliver bosat en årrække. På rejsen dertil overnatter Gunhild på flere  klostre og hendes kontakt med nonnerne giver hende stor respekt for deres lærdom og deres kunnen udi lægevidenskab. Gunhild bliver vidne til et Europa i udvikling, der så småt er begyndt at grundlægge de værdier og kulturelle træk som vores samtid bygger på.

Majken Bloch Skipper har skrevet en god og medlevende bog, der vinder for hver side der bliver vendt. Samtidig med et historisk indblik indeholder den både krig og kærlighed, så der er lidt for enhver smag og kan varmt anbefales. Det er en rigtig god bog at starte med, hvis man ikke før har læst historiske romaner

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De fattige i Lodz
Hildegard
Kongens kvinder. Kvinderne bag Christian d. 4.