Menu
Forrige artikel

Bogstakken, uge 32, 2019

Kategori: Bøger
Visninger: 2976

 

En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen. Red.: Stella Borne Mikkelsen, Anne Dorthe Suderbo, Michael Dupont og Mikkel Thelle. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie.

Bo Poulsen: Stormflod. 1825. Aarhus Universitetsforlag. 100 sider. 100 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Bente Thomsen og Kaj Madsen: Sveriges cistercienserklostre. Forlaget Ankeret. 384 sider. (www.ankeret.net)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken, uge 01, 2021
Bogstakken, uge 26, 2021
Bogstakken, uge 44, 2021