Menu
Forrige artikel

Slægtsforskernes Bibliotek når ny milepæl

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4537

Slægtsforskernes Bibliotek har nu nået 2.000 titler, der ligger tilgængelige online til brug for alle interesserede i slægtsforskning og historie. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Foreningen er landets største slægtsforskerforening med mere end 7.000 medlemmer.

Biblioteket er et special-bibliotek med over 20.000 værker for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Værkerne spænder helt fra 1700-tallet og frem til i dag. Bibliotekets hovedprojekt er digitaliseringen af disse mange værker, hvor antallet 2.000 nu er nået.

Hovedvægten af værkerne, der ligger online, er inden for kategorierne: Lokalhistorie (ca. 350 titler), Historie (ca. 100 titler), Slægtshistorie (ca. 600 titler), Personalhistorie (ca. 300 titler) og Arkivregistraturer (ca. 150 titler).

Online-værkerne er tilgængelige via bibliotekets side

På bibliotekets side kan man søge i bibliotekssystemet efter titler, emneord osv. Men hvad der er nok så interessant er, at der også findes en fritekstsøgning (Google-søgning), der finder alle bøger blandt de søgbare online-værker, hvor det søgte findes i teksten.

Biblioteket leder, Per Andersen, der også er bestyrelsesmedlem i DIS-Danmark, udtaler at ”det er et vigtigt skridt for biblioteket at nå 2.000 online-værker. Dermed er vi godt på vej til at blive samlingspunktet i Danmark for online-værker inden for interesse-områderne. Det har kun kunnet lade sig gøre gennem en stor indsats fra de 15 frivillige, der arbejder for biblioteket”.

Der er i øjeblikket registreret følgende værker i biblioteket:
 17.000 bøger
 2,000 e-bøger og e-værker
 3.000 tidsskrifter
 660 andre værker

Historie-online.dk, den 28. november 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 33: Jorvik Viking Center og York Museum
Pionerbyen Kjellerup
Museum på Rejsen 15: Thomas Jeffersons Monticello