Menu
Forrige artikel

Et af Danmarks ældste huse

Kategori: Arkiv
Visninger: 23894

Tømmer fra Korsbrødregårdens tag har afsløret, at huset blev bygget i anden halvdel af 1420’erne. Det gør Korsbrødregården til et af de ældste sikkert daterede verdslige huse i Danmark.

Korsbrødregården i Nyborg er et gammelt hus. Indtil nu har det stået hen i det uvisse, hvornår huset blev opført, men nu har Nationalmuseet afgjort sagen: Korsbrødregården, der ligger over for Vor Frue Kirke, blev bygget engang i tiden mellem 1425 og 1430.

Det er Nationalmuseets Dendrokronologiske Laboratorium, som har talt årringe i træprøver fra Korsbrødregårdens tagspær. Dendrokronologernes konklusion er, at træet til tømmeret blev fældet i tidsrummet 1425 – 1430.

Prøverne er udtaget i forbindelse med, at projektet Danmarks Kirker ved Nationalmuseet for tiden arbejder på at beskrive Vor Frue Kirke.

- Når vi beskriver kirken, kigger vi også på bygningerne omkring, og det er derfor, vi interesserer os for Korsbrødregården, forklarer Kirstin Eliasen, som er redaktør ved Danmarks Kirker.

Oppe under taget bemærkede hun sammen med sine kollegaer, at nogle ens tagspær havde forskellig mærkning. Også i middelalderen mærkede håndværkerne deres tømmer. Derfor kunne noget tyde på, at nogle tagspær måske var originale tagspær, som havde overlevet de mange ombygninger, som huset har været igennem.

Derfor valgte Nationalmuseet at udtage prøver til årringsdatering, som nu har givet et præcist resultat. Kirstin Eliasen havde på forhånd en formodning om, at huset måtte være bygget i tiden mellem 1420 og 1440.

- Der er arkitektoniske og stilistiske træk, som tyder på, at huset må være bygget i det tidsrum, og med en datering af tagtømmeret til 1420’erne passer tingene perfekt, siger hun.

Nationalmuseets datering gør Korsbrødregården til et af de ældste sikkert daterede verdslige huse fra middelalderen. Men udover det kan Nationalmuseet også afgøre, at det var lensmanden på Nyborg Slot, Steen Basse, der opførte Korsbrødregården.

Ifølge skriftlige kilder købte Steen Basse i 1422 en ejendom på det sted, hvor Korsbrødregården ligger. Han beholdt ejendommen frem til 1441, hvor han forærede den til Antvorskov Kloster på Sjælland, som med i gaven også fik et så godt som nybygget hus, der den dag i dag stadig klæder Nyborg.

Resultaterne af Nationalmuseets arbejde med Vor Frue Kirke og Korsbrødregården offentliggøres i 2015 i et kommende hefte i serien Danmarks Kirker.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hvordan lyder det, når udvandrernes efterkommere taler dansk?
Museet på Koldinghus køber fornemt renæssanceportræt
Digitalisering af politiefterretninger