Menu
Forrige artikel

Bryllup

Kategori: Historie som hobby
Visninger: 9740

 

Når anerne blev gift, finder du oplysninger om deres vielse og identitet.

De grundlæggende oplysninger om en kirkeligt ægteskab finder du i kirkebogen for det sogn, hvor ægteskabet er indgået. For at finde oplysninger i en kirkebog skal du kende navnet på det sogn, hvor begivenheden du interesserer dig for, er sket.  Du får oplysning om:

  • brudeparrets navne, bopæl, (navn på fader/forældre)
  • forlovernes navne og bopæl
  • i ældre tid: vaccinationsdato og navn på den, der vaccinerede

Forloverne vil normalt være mænd af den nærmeste familie. Som regel fædre, farbrødre, brødre, svogere m.m. til parret. Husbonden eller en anden med kendskab til brudeparret kunne også optræde som forlover. Forloverens havde som ansvar at indestå for, at den af parterne han var forlover for, ikke var gift eller forlovet med andre. Derfor er det vigtigt at skrive alt hvad du finder, ordret op

Borgerlig vielse blev indført da Grundloven gav religionsfrihed. Men først i 1851 mødte et par op på Københavns rådhus til landets første borgerlige vielse. 

Skræddersvend Christen Christensen og jomfru Christine Marie Bruun var blevet mormoner, og foretrak derfor denne form. Fra 1923 var det også muligt for folkekirkemedlemmer at foretrække borgerlig vielse. Borgerlige vielsesprotokoller findes i sognefogedernes/kommunernes arkiver og skal afleveres til landsarkiverne. Før 1919 findes borgerlig vielse som tinglysning i retsbetjentens skøde– og panteprotokol, notarialprotokol eller i en særlig protokol for borgerligt ægteskab. Mellem 1919 og 1923 findes de i politimesterens arkiv.

I nogle tilfælde kan lysningsprotokollerne, som findes i pastoratsarkiverne, supplere vielsesindførslerne i kirkebøgerne. Måske er der også ”offerbøger” eller lignende, som kan vise, hvad præsten fik som vederlag for handlingen?

Charlotte S.H. Jensen

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hvad er slægtsforskning?
Sjove slægts-ideer
Snak med din slægt