Menu
Forrige artikel

Fra slottets tid

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5799

 

Af Birthe Korsbæk

Godset Pederstrup på Lolland opførtes i 1686 i bindingsværk og med tilhørende ladegård. Pederstrup fungerede som andre godser i landet med fæstegårde og ved hoveriarbejdende bønder.

Godsets historie er knyttet til adelsfamilien Reventlow, som fik stor politisk indflydelse (bl. a. på Danmarks riges Grundlov). På den tid en stenrig grevefamilie, hvis rigdomme med tiden smuldrede på grund af ændringer i lovgivningen, overforbrug, nye generationers udygtighed og manglende evne til at tilpasse sig samfundsudviklingens ændrede vilkår, - især i landbruget.

Vi følger udviklingen af Pederstup fra at være en prunkløs herregårdsbygning i bindingsværk til at være et fantastisk overdådigt eventyrslot med spir og tårne og overdådige krummelurer og med en teknologi, der var meget forud for sin tid med toiletter, rindende vand indlagt og avancerede varmesystemer m. m.

Vi følger også med i arkitekternes overvejelser og brevvekslinger med greveparret. Der er her tale om berømte arkitekter som de Thura og Meldahl og landskabsarkitekt E.J. Jurgens, - tre personer, som i høj grad har præget vort land!

Sluttelig hører vi om lokalbefolkningens modstand, da slottet tilbageføres til at ligne den oprindelige godsbygning, der nu fungerer som museum, Rewentlow-Museet.

Bogen er interessant for alle med interesse for dansk bygnings- og kulturhistorie. Der ud over får man et godt indblik i, hvordan det var at være både herskab, gæst og tyende på slottet og i, hvordan livsvilkår ændres af lovgivernes betingelser (Stavnsbåndets ophævelse, tilladelse til salg af fæstegårde, landbrugskriser m. m. samt af generationernes evner (eller manglende evner) til at drive et stort foretagende som dette.

En læseværdig, grundig og detaljeret beskrivelse om et gods på Lolland, men også af stor interesse for andre end lollikkerne.

Desuden er billedmaterialet noget af en guldgrube for folk med interesse for datidens herregårdsliv.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år
Kunsten at bestige Himmelbjerget
Strandjagt