Menu
Forrige artikel

Historie i brug

Kategori: Bøger
Visninger: 9506

Af Ester Monrad, underviser i historie og dansk på Københavns VUC

Her hvor et skoleår nærmer sig sin afslutning, hvilket er ensbetydende med et nyt skoleårs komme, er det som historieunderviser værd at orientere sig om, hvad der findes af nyt og interessant undervisningsmateriale på markedet. Et eksempel på dette er bogen Historie i brug, udkommet på forlaget Frydenlund i december 2013. Bogen er en del af serien His2rie, der er ”et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, på hf og stx.” Serien består af bøger, hvor kildemateriale er let tilgængeligt via hjemmesiden www.his2rie.dk. Bogen er skrevet af de to historielærere Winnie Færk og Jan Horn Pedersen, der begge er ansat på Espergærde Gymnasium og HF.

Udover det indledende afsnit ”Historie i brug” er bogen opdelt i 7 kapitler, nemlig ”Identitetsskabende historiebrug, ”Legitimerende  historiebrug”, ”Misbrug af historie”, ”Underholdende historiebrug”, ”Metodisk-kritisk historiebrug”, ”Historiske forklaringer” samt ”Historiesyn”. Bogen er dermed en ambitiøs metodebog, der forsøger at præsentere en utrolig bred vifte af de historiske værktøjer, som hf- og gymnasieelever bør stifte bekendtskab med i løbet af undervisningen. Med andre ord er stort set alt hvad du som underviser har brug for at give videre af værktøjer til dine elever samlet her med grundige forklaringer, eksempler, opgaver og lettilgængelige kildetekster. Det være sig alt lige fra det helt klassiske om levn, beretning og kildekritik til mere ambitiøse og tværfaglige metoder som retorik- og argumentationsanalyse eller brug af fakta- og fiktionskoder.

Netop omfanget, men mest af alt niveauet i bogen, er på én og samme tid bogens styrke såvel som dens udfordring. Bogen stiller gennemgående høje krav til elevernes faglige niveau – hvilket naturligvis også er det, der i sidste ende kan bringe dem vidt.

Det sproglige niveau er højt både på sætnings- og ordniveau, eksempelvis benyttes ord som ”implicit”, ”altruistisk” og ”hævdvundne” helt naturligt og uden nærmere forklaringer. Eftersom dette er en metodebog går bogens eksempler naturligt nok på tværs af historien, og dette gøres – logisk nok - helt uden nærmere forklaringer. I løbet af bogen præsenteres man for virkelig mange og forskellige eksempler - alt fra korstoge, Waffen SS, gammeltestamentlige fortællinger, kold krig og Gucci-Helle for blot at nævne nogle ganske få. Der forventes altså et forhåndskendskab og en forhåndsforståelse af rigtig mange og meget forskellige historiske begivenheder, hvilket i sig selv kan være svært for nogle elever. Når stoffet samtidig skal benyttes i forbindelse med et metodisk greb, vil det nok være mere end svært for mange elever.

Metodestoffet er – som bogens kapitler antyder – ambitiøst niveaumæssigt. Som nævnt foreslås det, at man bruger retorik- og argumentationsanalyse, og forklaringerne på disse værktøjer er omfattende. Eftersom dette stof, når det præsenteres på fx Dansk A niveau, i sig selv er svært, er det vanskeligt, når der yderligere tilføjes et krav om en forståelse af den historiske dimension i stoffet. Lykkes det står man dog som elev med et meget brugbart værktøj i hånden.

Kombinationen af det høje sproglige niveau, kravet om en historisk forforståelse af mange og forskellige begivenheder, samt værktøjernes niveau kan være et stort problem for svagere elever, der nok hurtigt vil blive sat af, hvis stoffet ikke gennemgås grundigt i fællesskab.

Bogens fordele kan dog godt opveje disse ulemper, hvis blot der tages hensyn til disse. For bogen byder som sagt også på et hav af relevante eksempler – alle de mange værktøjer er på den ene eller anden måde forklaret ud fra gode og konkrete eksempler og tilhørende opgaver, der er klar til at tage i brug. På his2rie.dk er der adgang eller henvisninger til hele 32 forskellige kildetekster som ligger klar til at blive taget i brug i den forklarede sammenhæng. Bogens ambitionsniveau afspejles i kildeteksterne, der er meget forskellige, både tids- og genremæssigt, da der er tale om meget alsidige eksempler på kildetekster. På den måde oplever eleverne netop en af bogens såvel som fagets hovedpointer – nemlig at kildemateriale har en meget alsidig karakter, såfremt det benyttes hensigtsmæssigt. Såvel eksempler som kildemateriale er meget up-to-date, fx er der kildetekster og forslag til arbejde med den igangværende konflikt i Syrien.

Ved siden af den almindelige brødtekst benytter bogen sig gennemgående af lilla kasser til de historiske værktøjer, opgaver og eksempler, og dette gør materialet – der som nævnt altså kan have et ret højt niveau – mere overskueligt. Samtidig er det medvirkende til, at man nemt kan slå op og bruge de forskellige metoder igen og igen på forskelligt materiale.

Samlet set er der altså rigtig meget godt at komme efter for lærere og elever, men man bør være opmærksom på bogens niveau, og tage hensyn til dette. At benytte bogen fra a-z er ambitiøst, den bør tænkes ind i de forskellige forløb, og man må overveje, hvad man vil benytte hvornår. Tager man hensyn til dette i sin brug af materialet, er der her rigtig meget godt at tage fat i for lærere såvel som elever, og det høje niveau vil i sidste ende forhåbentlig bære frugt. Så hermed en opfordring til at få fingrene i denne bog til det kommende skoleår.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Da skolen tog form
Anden verdenskrig
Anden verdenskrig