Menu
Forrige artikel

Historielærernes Dag 2021

Kategori: HistorieLab
Visninger: 4012

 

Historia magistra vitae – Historie som livets læremester – hvorfor kan vi i en tid med flere historikere, didaktikere, forskere og test, end nogensinde set før, stadig ikke lære af fortiden. Vil vi ikke mærke historiens vingesus eller lære af historien? Så hvorfor overhovedet have historie i skolen? I al beskedenhed bliver du klogere af dagens program, så mød frisk op!

27. oktober 2021 i Jelling

28. oktober 2021 i Roskilde

Historielærernes dag 2021 (ucl.dk) -

Fagligt indhold

Program - Historielærernes dag 2021

08.45 - 09.30:
Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

09.30 - 09.45:
Velkomst og sang

09.45 - 10.30:
Hvad kan/bør/skal vi bruge historie til?
V/Lektor, Jens Aage Poulsen

“I historie lærer man om fortidens fejl, så man ikke behøver at gentage dem”. Sådan er en typisk begrundelse for, at faget er i skolen. Men kan vi lære noget som helst af historie? Kan vi blive klogere? Oplægget præsenterer eksempler på forskellige tiders opfattelser af, hvad historiefaget skulle bruges til og diskuterer histories relevans i skolen i dag. Heri indgår ideer til, hvordan eleverne kan udfordres til at reflektere over fagets brugbarhed.

10.30 - 11.20:
Nutidens klimaforandringer som historiefagligt problem
V/Lektor, dr.phil. Bo Fritzberger

Menneskeskabte klimaforandringer retter vort historiske fokus mod tidens og rummets skalaer og giver anledning til refleksion over, såvel menneskets plads i naturen, som samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

11.20 - 11.35:
Pause - Kaffe og frugt

11.35 - 12.30:
Workshop-runde 1 á 55 minutter 

12.30 - 13.10:
Frokost

13.10 - 14.05:
Workshop-runde  2 á 55 minutter

14.05 - 14.25:
Kaffepause

14.25 - 15.10:
20 år efter den 11. september er krigen mod terror blevet normaliseret
V/Idehistoriker, Lars Erslev Andersen

11. september 2001 udløste den såkaldte ’krig mod terror’. Udover egentlige krige i bl.a. Afghanistan, indebar reaktionen en hel ny sikkerhedspolitisk global orden. Terrorisme blev set som en ekstraordinær trussel og skulle bekæmpes med ekstraordinære midler på alle niveauer fra det internationale til det nationale - også i Danmark. Det er blevet en normaliseret del af hverdag og politik. Det ekstraordinære er blevet normalt.

15.10 - 16.00:
Femø kvindelejr – 50 års velkendt og ukendt historie
V/Historiker, ph.d. Anne Brædder

Femølejrene forbindes med 1970’erne og kvindefrigørelse. Bare bryster, korthårsfrisurer og lilla bleer er siden blevet en del af årtiets fortælling om rødstrømper og feministisk fællesskab og en vigtig del af dansk historiekultur. Men hvad er der sket siden med lejren? I dag samles kvinder på tværs af alder og seksualitet på den lille ø i Smålandsfarvandet, som vækker associationer til Rødstrømpebevægelsen og som endda sprogligt minder om ordet ”feminisme”.

Foto: Erik Henningsen: Stormen på Dybbøl 18. april 1864 © Creative Commons. Fra HistorieLabs hjemmeside

Workshops:

Byttecentralen - Tips og tricks til og fra din undervisning
V/Pædagogiske konsulenter Lasse Hollbaum Vinther & Morten Buttenschøn

Vi ved det godt - men sig det ikke højt  – de allerbedste ideer til undervisningen kommer jo fra ens kolleger. I de gode gamle dage stjal vi med arme og ben på Skolekom, nu er det Facebook, men kunne det ikke være sjovt både at give og modtage gode ideer til og fra gode kolleger in real life?

På denne workshop, medbringer du det du vil dele, går rundt, giver og modtager. Det kan være alt fra et stort forkromet undervisningsforløb til mindre læringsaktiviteter og afprøvede metoder mv.  Tag gerne et produkt med, som du kan vise andre, når I mødes i Byttecentralen. Eneste krav til at få er at give.

Som deltager i denne workshop skal du inden dagen have nedskrevet dit emne/ tema, klassetrin og et par linjer om, hvad du vil dele. Dette gøres på følgende link: http://cfulink.dk/byttecentral.

Skal vi sige undskyld? - dilemmarollespil i undervisningen
V/Forfatter, Marianne Dietz og forfatter, Lars A. Haakonsen

Kan man spille sig til en forståelse af historiske problemstillinger? Svaret er ja. På workshoppen får du mulighed for selv at afprøve det i dilemmaspillet "Skal vi sige undskyld?" Spillet handler om Danmarks kolonihistorie, og om hvorvidt nutidens mennesker bør undskylde fortidens synder. Workshoppen byder på en kort indføring i centrale spildidaktiske overvejelser, hvorefter vi gennem spillet tager stilling til, om der egentlig bør undskyldes, for hvad og hvordan.

Tidsbussen - en introduktion til leg og historisk tænkning i historieundervisningen
V/Lektor, Rasmus H. Jensen.

Du inviteres med på rejse i tidsbussen - et rollespil, der giver mulighed for at opleve Danmarks historie på et væld af måder. På busturen er der indlagt stop, hvor vi kan eksperimentere, diskutere og reflektere over busturens potentialer i undervisningen. Udover praktiske øvelser inddrager workshoppen teori om æstetiske læreprocesser, playful learning og historisk tænkning. Billetterne til busturen er gratis og fås hos chaufføren: Rasmus H. Jensen.

Fortiden indhenter os altid, også når det handler om teknologi. Men det glemmer vi tit
V/Forfatter, pensioneret gymnasielærer Peder Meyhoff

Teknologi er som mønter. Det har både en for- og en bagside. Forsiden gør det mere behageligt for os, men bagsiden sender ofte en regning til de kommende generationer. Og det opdager vi alt for sent. Her ser vi på nogle af de værste eksempler. Som deltager på denne workshop får du redskaber til selv at undervise i teknologiers fordele og ulemper.

Ømtålelig historie og ødelæggelse af mindekultur - må man i sagens tjeneste udøve selvtægt og ødelægge kulturminder?
V/Lektor, Jens Pietras

Du tages  med på en tidsrejse tilbage i tiden, hvor du møder udvalgte eksempler på destruktion og fjernelse af kulturminder fra det offentlige rum (ikonoklasme og ødelæggelse af mindet mv.). Vi ser på nutidige internationale og danske eksempler og diskuterer i fællesskab metoder og konkrete greb til, hvordan historielæreren relevant kan inddrage mindekultur og ømtålelig historie i historieundervisningen.

Kontroversielle emner i historie - muligheder og dilemmaer
V/Lektor, ph d. Rikke Peters

Hvorfor undervise i kontroversielle emner i historie? Findes der overhovedet emner, som er kontroversielle i dagens Danmark? Hvilke lærerroller skal i spil, når vi vil udfordre elevernes fordomme? På workshoppen vil vi sammen udforske historiefagets dannelsespotentiale, når der undervises i emner som konspirationsteorier, små og store konflikter, identitet samt politiske og etiske dilemmaer. Du vil få redskaber til, hvordan historiefaget kan medvirke til at forebygge polarisering, hadtendenser og misinformation om forskellige grupper i samfundet.

[Historie-online.dk, den 6. oktober 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Demokrati og grundlov
Demokrati og valg i HistorieLab
Brug dit museum!