Menu
Forrige artikel

Bogstakken uge 50

Kategori: Bøger
Visninger: 5741

Domkirkekvarteret i Viborg. Viborgstudier 1. Red.: Lars Agersnap Larsen. Viborg Museum. 332 sider. 195 kr. (Bl.a. artikler af Henning Ringgaard Lauridsen, Ole Degn, Jens Vellev m.fl.)

Fra Viborg-egnen 2017. Årbog udgivet af Historisk Samfund for Viborg-egnen. 151 sider. (Bl.a. artikler om arkitekternes Viborg, tre generationer Krabbe på Hald m.fl.)

Historien på væggen. Historiemalerier på Sønderborg Slot. Museum Sønderjylland & Historisk Samfund for Als og Sundeved 2017. Red.: Carsten Porskrog Rasmussen. 224 sider 198 kr.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2017. 175 sider. (Bl.a. artikler om reformationspolemik i Vestervig Kirke, ”Skagerrak Sperre”, Wilhelm Marstrand i Thy m.fl.)

Inger Lauridsen: Bag tremmer – Indsatte i Tønder Arrest 1812 – 1842. Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder. 94 sider. 128 kr.

Mogens Nykjær, Hanne Roer og Pernille Carstens (red.): En anden reformation. Rom som religiøst epicenter. Forlaget Orbis. 368 sider. 250 kr.

Mette Ladegaard Thøgersen (red.): En vidunderlig verden. (Hyldestbog til Johannes Larsen). Østfyns Museer. 224 sider. 168 kr.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken, uge 15, 2020
Bogstakken uge 38
Bogstakken uge 34