Menu
Forrige artikel

Danske billeder fra 1900-2000

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3775

Af Henrik Olsen, Vejle

Journalisten og forfatteren Georg Metz skildrer med udgangspunkt i mere end 300 fotografier dele af Danmarks historie i det 20. århundrede. Der er ikke tale om en fuldstændig beskrivelse af de emner, begivenheder og personer der har præget perioden. Forfatterens har foretaget et bevidst valgt, og hovedvægten er lagt på på det politiske liv, samt dele af kultur- og folkelivet, hvilket en alene gennemgang af bogens (person)indeks klart dokumenterer.

Århundredet starter og slutter med sommer, i henholdsvis Fredericia og Roskilde. Lokalhistorien i danmarkshistorien. Og her er vi ved et af bogens vigtigste elementer: fotografierne. De er for manges vedkommende udvalgt i de lokalhistoriske arkivers samlinger. Der er her en næsten "bundløs" kilde at øse af. Det kan ikke fremhæves ofte nok, at de lokalhistoriske samlinger udgør en vigtig kilde, ikke kun til lokalhistorien, men også til danmarkshistorien. Man må håbe at mange andre end lokale forfattere med tiden får øje på de muligheder, der er her.

Bogen er opdelt i 10-års afsnit, hvor de mest omfattende er 1940'erne og 1970'erne. Forfatteren skriver i et lidt "tungt", men flot fortællende sprog. Han giver mange gode personprofiler af politikere og andre personligheder. Desværre er der hist og her enkelte mindre fejl og i mindst et enkelt tilfælde er et fotografi beskåret for en væsentlig del af det oprindelige motiv (måske for at tilpasse fotografiet til historien?). Men dette vil være uden betydning for de fleste læsere.

Danske billeder er aktuel i en tid, hvor de danske værdier fremhæves og bruges/misbruges af politikere og andre med et bestemt ærinde, og det er befriende at forfatteren skildrer perioden uden hensyntaget til politisk korrrekthed, men skriver ud fra sine egne værdinormer. Når man tager hensyn de tidligere nævnte emnemæssige begrænsninger og faktiske fejl, kan bogen anbefales som en bred fortælling om det århundrede der sluttede for få år siden.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Historien om danskerne 1500-2000
Danmarkshistoriens steder
Traditionen tro?