Menu
Forrige artikel

Gyldendals bog om Bornholm

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4124

Af Bente Jensen, arkivar, Aalborg Stadsarkiv

Hansaage Bøggild har, på trods af at han er "førder" (bornholmsk for ikke indfødt), efterhånden været bosat mere end halvtreds år på Bornholm. I sit job som journalist er han gennem årene kommet vidt omkring på øen, og det trækker han elegant på i sit udvalg af historier fra Bornholm. Bøggild har ligeledes et omfattende forfatterskab bag sig, der igennem årene har behandlet mange sider af Bornholms kulturhistorie og kunsthistorie både i bogform og som avisartikler.

Det, anmelderen (som "indfødt" bornholmer) kunne frygte er, at bogen blot ville bekræfte de velkendte romantiske myter og kendte historier om øen - garneret med smukke motiver fra det bornholmske landskab. Og med den vinkel er der udgivet mange bøger, der har til hensigt at trække endnu flere turister til klippeøen i Østersøen. Men denne bog er befriende anderledes. Det skal dog siges, at Gyldendals bog om Bornholm ér smukt og velvalgt illustreret. Motiverne giver et lille sug af hjemve i maven, men Bøggilds meget personligt skrevne udvalg af gode historier fra Bornholms fortid og ikke mindst nutid får en ned på fødderne igen. 

Igennem bogen veksler Bøggild mellem at sætte sig uden for som beskuer og kommentator til udviklingen på øen og til at identificere sig som en af de 43.000 bornholmere. Han fanger flot historier om øens særpræg og særlige udvikling - undertiden besk fulgt af observationen af, hvorledes bornholmerne ynder at dyrke netop det særegne image: Øen, der bogstavelig talt er lidt uden for resten af Danmark, glemt og forfulgt, men smuk og helt særlig.

Vi får de kendte historier om russernes bombardement i 1945, svensketiden i 1600-tallet, de lübske købmand, bornholmernes tro på "de underjordiske" og til slut i bogen også en flot illustreret - meget personlig historie om det særlige liv, der leves på Christiansø og Frederiksø tæt ved verdens ende. Bemærkes skal også teksten om Bornholm ved vintertide på bogens side 48/49, som er næsten lyrisk smuk.

Der, hvor bogen står ud er, når Bøggild får flettet nutidens begivenheder ind i historierne - hvorledes Østeruopas nærhed betyder, at  russiske "gorillaer" dukker og rydder op, når skibet Salus strander i månedsvis i Rønne, hvordan bornholmerne kæmper for at beholde natfærgen til København og ikke vil hensættes til gå i land i Køge fra en fragtbåd, hvordan der tumles rundt i den nye regionskommune - og tankerne om, hvad der vil ske, når amterne nedlægges. Skal Bornholm nu i endnu større grad styres fra København? - for at nævne nogle eksempler, Men hvad gør bornholmerne selv: Ifølge Bøggild følger de den traditionelle vej for udviklingen uden visioner. Han ser samtidig skarpt, at det netop baner vej for de små smukke tidslommer, når opstår, når den moderne udvikling sine steder er gået i stå. Tidslommer som Svaneke og de små fiskerlejer på østkysten, tømt for moderne funktion, men pragtfulde bosteder (- hvis der ellers var jobs at få på øen.)

En læseværdig bog  - både for turisten, der søger en utraditionel guidebog - (bogen sluttes med en faktuel opslagdel), for bornholmeren, der vil vide mere om sin ø, og for den kulturhistorisk interesserede.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land
Under solgudens glødende scepter
Danskere før og nu