Menu
Forrige artikel

Danmarkshistoriens steder

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3036

Af Poul Ulrich Jensen, arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv

Hvis man vil krydre sommerferiens udflugter med besøg på nogle af de steder, hvor Danmarkshistoriens politiske, militære og kulturelle begivenheder har udspillet sig, er der inspiration at hente i dette digre værk. De  o. 1.000 forskellige opslag kommer vidt omkring ikke mindst geografisk, idet en tredjedel omhandler lokaliteter, der gennem krige, kolonisation eller anden dansk involvering er blevet en del af vor historie, men ligger uden for kongerigets grænser. Også tids- og emnemæssigt er spændvidden stor, fra stenalderens Ertebøllekultur til Brixtoftes meriter i Farum. Udgivelsen er nummer tre i en serie, der også omfatter Danmarkshistoriens årstal og Danmarkshistoriens personer.

Selv om der er over 450 sider at fylde ud, er det klart, at vægten med så mange opslag er lagt på stramt redigerede appetitvækkere til de forskellige lokaliteter frem for mere detaljerede fremstillinger. En vanskelig opgave, for hvordan beskriver man f. ex. Sønderjyllands historie på under én side? De korte rids forekommer imidlertid veldisponerede, og henvisninger til andre lokaliteter, der har forbindelse med det aktuelle stednavn, gør det muligt at stykke de historiske forløb sammen.

De gode historier har høj prioritet og i enkelte tilfælde kan de optage lovligt meget af den sparsomme plads. I omtalen af kunstmuseet Arken er det således Anna Castbergs forfalskede eksamenspapirer, der er i fokus, og selv om det jo er rigtigt, at en kunstdirektør sjældent, om nogensinde har givet anledning til så meget røre, burde der nok være ofret mere end to linier på selve museet og dets samlinger. Generelt set må man imidlertid imponeres over den store mængde oplysninger, der her er samlet. Byer, kirker, klostre, slotte og herregårde får deres historie ridset op ligesom de talrige slagmarker fra Grevens Fejde, svenskekrigene, Treårskrigen og 1864. Lige meget hvor i Danmark man agter sig hen, kan man givetvis finde en seværdighed i nærheden, og skulle man være interesseret i danskernes udenlandske eventyr, har blandt andet vikingernes togter og vores forsøg som kolonimagt i Indien, Afrika og Caribien sat deres spor.

Med en sådan overflod af historiske fakta er det svært at undgå enkelte fejl, som når Knud den Store bliver impliceret i blodgildet i Roskilde i 1157, og Asiatisk Kompagni forveksles med Vestindisk-guineisk Kompagni som køber af St. Croix i 1733. Og selv med omkring tusind opslag vil der altid være udeladt steder, som kunne synes væsentlige nok til at være medtaget. Bogens forord indeholder da også en opfordring til læserne om indsendelse af kommentarer i form af rettelser og tilføjelser til næste udgave.

Bogen er skrevet i et veloplagt sprog og kan udmærkes læses sammenhængende, selv om den er tænkt som et opslagsværk. Under alle omstændigheder er det en gedigen rejseguide til Danmarkshistorien, som den har udspillet sig både herhjemme og under fjernere himmelstrøg.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den moderne by
Trap Danmark 14: Varde, Esbjerg, Fanø
Den moderne by