Menu

Kongerækken

Kategori: Temaer
Visninger: 14586

Kongerækken


ca.  936 
Gorm den Gamle ( d. 958) 
g.m. Thyra - børn: Knud Daneast, Harald 1. Blåtand.

Harald 1. Blåtand ( d. senest 987) 
g.m. 1) Gunhild,  2) Tove Mistivoisdatter
børn: Sven 1. Tveskæg, Tyre, Gunhild,
   
Svend 1. Tveskæg (d. 1014)
g.m. Gunhild - børn: Harald 2., Knud 1. den Store, Estrid.
 
1014-1018
Harald 2.
 
1018-1035
Knud 1. den Store (* omkring 1000)
g.m. 1) Ælgifu - børn: Sven, Harald Harefod.
2) Emma - børn: Hardeknud, Gunhild.
 
1035-1042
Hardeknud
 
1042-1047
Magnus den Gode (* ca. 1024)
 
1047-1074
Svend 2. Estridsen (* ca. 1020)
g.m. Gunhild. 
Frillebørn: Harald 3. Hen, Knud 2. den Hellige, Oluf 1. Hunger, Erik 1. Ejegod, Benedict, Ingerid, Niels, Sven.
 
1074-1080
Harald 3. Hen
g.m. Margrethe.
 
1080-1086
Knud 2. den Hellige
g.m. Edel af Flandern - børn: Carl, Cicilie, Ingerd.
 
1086-1095
Oluf 1. Hunger
 
1095-1103
Erik 1. Ejegod
g.m. Bodil Thrugotsdatter - børn: Knud Lavard.
frillebørn: Harald Kesja, Ragnhild, Erik 2. Emune.
 
1104-1134
Niels
g.m. 1) Margrethe Fredkulla - Inge, Magnus,  2) Ulvhild .
 
1134-1137
Erik 2. Emune
g.m. Malmfred.
 
1137-1146
Erik 3. Lam
g.m. Lutgard.
 
1146-1157
Svend 3. Grathe
g.m. Adela - børn: Luitgard.
-
Knud 3. Magnussen
g.m. ? Sverkersdatter af Sverige.
Frillebarn: Valdemar Bisp, Hellig Niels.
-
Valdemar 1. den Store
 
1157-1182
Valdemar 1. den Store (* 1131)
g.m. Sophie af Novgorod - børn: Knud 4 den Sjette, Valdemar 2. Sejr, Sophie, Ingeborg, Helene, Richiza, samt yderligere 2 døtre, hvis navne ikke kendes.
 
1182-1202
Knud 4. den Sjette (* 1163)
g.m. Gertrud af Sachsen.
 
1202-1241
Valdemar 2. Sejr (* 1170)
g.m. 1) Dagmar af Böhmen - børn: Valdemar den Unge, 2: Berengaria af Portugal - børn: Erik 4. Plovpenning, Abel, Christoffer 1., Sophie.
Frillebarn: Niels af Halland.
 
1241-1250
Erik 4. Plovpenning (* 1216)
g.m. Jutta af Sachsen - børn: Sophie, Ingeborg, Agnes, Jutta.
 
1250-1252
Abel (* ca. 1218)
g.m. Mechtilde af Holsten - børn: Erik, Valdemar, Abel.
 
1252-1259
Christoffer 1.  (* ca. 1219)
g.m. Margrethe Sambiria "Sprænghest" - børn: Erik 5. Klipping, Mechtilde.
 
1259-1286
Erik 5. Klipping  (* 1249)
g.m. Agnes - børn: Erik 6. Menved, Christoffer 2., Margrete, Richiza, Valdemar.
 
1286-1320
Erik 6.  Menved (* 1274)
g.m. Ingeborg (flere børn, døde som små).
 
1320-1326
Christoffer 2. (* 1276)
g.m. Euphemia af Pommern - børn: Margrete, Erik, Otto, Valdemar 4. Atterdag.
 
1326-1329
Valdemar 3. (* ca. 1315, d. 1364)
g.m. Richardis.
 
1329-1332
Christoffer 2. (* 1276)
g.m. Euphemia af Pommern - børn: Margrete, Erik, Otto, Valdemar 4. Atterdag.
 
1332-1340
"Den kongeløse tid".
 
1340-1376
Valdemar 4. Atterdag (* ca. 1320)
g.m. Helvig - børn: Christoffer, (Margrethe, død som barn), Ingeborg, Catharine, Valdemar, Margrethe 1.
 
1376-1387
Oluf 2. (* 1370)
 
1387-1412
Margrete 1. - Frue og husbond og rigets fuldmægtige formynder
(* 1353)
g.m. Haakon 6. Magnussen af Norge - børn: Oluf 2.
 
1412-1439
Erik 7. af Pommern (* ca. 1382, d. 1459)
g.m. Philippa.
 
1440-1448
Christoffer 3. af Bayern (* 1416)
g.m. Dorothea af Brandenburg.
 
1448-1481
Christian 1. (* 1426)
g.m. Dorothea af Brandenburg - børn: (Olaf, Knud - døde som små), Hans, Margrete, Frederik 1.
Valgsprog: Dyden viser vejen.
 
1481-1513
Hans (* 1455)
g.m. Christine af Sachsen - børn: Christian 2., Elisabeth, Frans. (iflg. nogle kilder også  Johannes og Ernst, døde som små, samt evt. Jakob.) 
Valgsprog: For loven og folket.
 
1513-1523
Christian 2. (* 1481, d. 1559)
g.m. Elisabeth ærkehertuginde af Østrig - børn: Hans, Maximillian og Philip, Dorothea, Christine.
Frille: Dyveke.
Valgsprog: Så var det beskikket.
 
1523-1533
Frederik 1. (* 1471)
g.m. 1) Anna af Brandenburg - børn: Christian 3.,  2) Sophie af Pommern - børn: Hans den Ældre, Elisabeth, Adolf, Dorothea, Frederik.
Valgsprog: Intet uden Gud.
 
1534-1559
Christian 3. (* 1503)
g.m. Dorothea af Sachsen-Lauenburg - børn: Anna, Frederik 2., Magnus, Hans den Yngre, Dorothea. 
Valgsprog: Ske Herrens vilje.
 
1559-1588
Frederik 2. (* 1534)
g.m. Sophie af Mecklenburg - børn: Elisabeth, Anna, Christian 4., Ulrik, Augusta, Hedevig, Hans.
Frille: Anna Hardenberg.
Valgsprog: Mit håb er til Gud alene.
 
1588-1648
Christian 4. (* 1577) Formynderregering indtil kroning i 1596.
g.m. Anna Cathrine af Brandenburg - børn: Christian, Frederik 3., Ulrik, samt Frederik, Sophie og Elisabeth, der dør som små.
Frillebørn: m. Kirsten Madsdatter: Christian Ulrik Gyldenløve, m. Karen Andersdatter: Hans Ulrik Gyldenløve, m. Kirsten Munk: Anna Katrine, Sofie Elisabeth, Leonora Christina, Valdemar Christian, Elisabeth Augusta, Christiane, Hedevig, Dorothea Elisabeth ("den kasserede frøken" - Chr. 4 mente ikke at være far til barnet). m. Vibeke Kruse: Ulrik Christian Gyldenløve, Elisabeth Sofie.
Valgsprog: Gudsfrygt styrker rigerne.
 
1648-1670
Frederik 3. (* 1609)
g.m. Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg - børn: Christian 5., Anna Sophie, Frederikke Amalie,  Vilhelmine Ernestine, Frederik, Jørgen, Ulrikke Leonora, Dorthea Juliane.
Frille: Margrethe Pape - børn: Ulrik Frederik Gyldenløve
Valgsprog: Herren er mit forsyn.
 
1670-1699
Christian 5. (* 1646)
g.m. Charlotte Amalie af Hessen-Kassel - børn: Frederik 4., Christian, Sophie Hedevig, Carl.
Maitresse: Sophie Amalie Moth - børn: Christian Gyldenløve.
Valgsprog: Gudsfrygt og retfærdighed.
 
1699-1730
Frederik 4. (* 1671)
g.m. 1) Louise af Mecklenburg-Güstrow - børn: Christian 6., Charlotte Amalie, samt 3 børn, der dør som små.
g. til venstre hånd 1) Elisabeth Helene von Vieregg
g. til venstre hånd  2) Anna Sophie Reventlow - børn: seks børn, der alle dør som ganske små. ( Umiddelbart efter dronning Louises død indgås lovformeligt ægteskab med Anna Sophie).
Valgsprog: Herren er min hjælper.
 
1730-1746
Christian 6. (* 1699)
g.m. Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach - børn: Frederik 5., Louise.
Valgsprog: For Gud og folket.
 
1746-1766
Frederik 5. (* 1723)
g.m. 1) Louise af England - børn: Christian 7., Sophie Magdalene, Vilhelmine Caroline,  Louise, samt søn der døde som barn. 2) Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel - børn: Arveprins Frederik.
Maitresse: bl.a. "Madam Hansen" med hvem han fik en række børn.
Valgsprog: Ved forsigtighed og bestandighed.
 
1766-1808
Christian 7. (* 1749)
g.m. Caroline Mathilde af England - børn: Frederik 6. (Louise Augusta - som J. F. Struensee var far til).
Valgsprog: Kærlighed til fædrelandet er min ære.
 
1808-1839
Frederik 6. (* 1768)
g.m. Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel - børn: Caroline, Vilhelmine samt yderligere seks børn, der døde som spæde.
Maitresse: Frederikke Dannemand (Bente Mortensdatter Rafsted) - børn: Louise Frederikke, Caroline Dannemand, Frederik Vilhelm, Frederik Valdemar.
Valgsprog: Gud og den retfærdige sag.
 
1839-1848
Christian 8. (*1786)
g.m. 1) Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Scwerin - børn: Frederik 7. (ægteskabet opløst), 2) Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.
Valgsprog: Gud og fædrelandet.
 
1848-1863
Frederik 7. (* 1808)
g.m. 1) Vilhelmine af Danmark (ægteskabet opløst)
2) Mariane af Mecklenburg-Strelitz (ægteskabet opløst)
3) Louise Rasmussen, lensgrevinde Danner.
Valgsprog: Folkets kærlighed min styrke.
 
1863-1906
Christian 9. (* 1818)
g.m. Louise af Hessen-Kassel - børn: Frederik 8, Alexandra, Vilhelm (Georg 1 af Grækenland), Dagmar, Thyra, Valdemar.
Valgsprog: med Gud for ære og ret.
 
1906-1912
Frederik 8. (* 1843)
g.m. Louise (Lovisa) af Sverige - børn: Christian 10,. Carl (Haakon 7. af Norge), Harald, Ingeborg, Thyra, Gustav, Dagmar.
Valgsprog: Herren være min hjælper.
 
1912-1947
Christian 10. (* 1870)
g.m. Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin - børn: Frederik 9., arveprins Knud.
Valgsprog: Min Gud, mit land min ære.
 
1947-1972
Frederik 9. (* 1899)
g.m. Ingrid af Sverige - børn: Margrethe, Benedikte, Anne Marie.
Valgsprog: Med Gud for Danmark.
 
1972 -       
Margrethe 2. (* 1940)
g.m. greve Henrik (Henri) Laborde de Monpezat, prins af Danmark - børn: Frederik, Joachim.
Valgsprog: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.