Menu
Forrige artikel

Den kolde krig 1945-91

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7118

Af David Høyer

 

Hvad man bør gøre I tilfælde af et atomart angreb: [eksempel på indstik]

Når faren ved radioaktivt nedfald er begrænset væsentligt,
så vil Civilforsvaret eller politiet fortælle Dem hvornår det er sikkert at gå udenfor.[…]

Prøv at undgå at tage radioaktivt støv med indenfor.
Hav et par skiftesko (gummistøvler eller almindelige støvler)
når du skal udenfor. Inden du kommer ind igen tag dem af,
vask eller tør dem grundigt, husk sålerne.

(Civil defence handbook no. 10 Advising the Householder on Protection against Nuclear Attack )


Den kolde krig fascinerer os til stadighed. Dette år har således været præget af en række bogudgivelser der alle har kredset omkring danske aspekter af den kolde krig. Henover sommeren blev tre centrale værker udgivet om den danske koldkrigshistorie: DIIS: koldkrigsudredning – ’Danmark Under Den Kolde Krig’, Kristine Midtgaards analyse af den danske FN politik ’Småstat, Magt og Sikkerhed’ og Poul Villaume og Thorsten Borring Olesens ’I Blokopdelingens Tegn’ (bind 5 i Dansk Udenrigspolitiks Historie).

Som et kuriøst supplement til Den Kolde Krigs historie udsender Nyt Nordisk Forlag således Norman Friedmans ’Den Kolde Krig 1945-91’på et tidspunkt, hvor netop debatten om Den Kolde Krig er voldsom aktuel. Mens sommerens øvrige koldkrigsudgivelser må betegnes som skarpt analyserende, så hører Friedmans værk til i en helt anden boldgade. Værket er af samme format som ’Sejr i Europa - afslutningen på Anden Verdenskrig’, der blev udgivet af Nyt Nordisk Forlag tidligere på året. Værket er således en kort introduktion til væsentlige temaer i Den Kolde Krig. Disse temaer bæres så af indstik, hvilket i virkeligheden er bogens sande styrke. Disse mere end 30 indstik er alle nøjagtige reproduktioner af forskellige originale dokumenter fra Den Kolde Krig. Disse indstik kan stort set alle tages ud og studeres indgående. Disse indstik består af en god blanding af efterretningsrapporter, propagandafoldere og plakater, illegale aviser og en mængde andet materiale fra begge sider af Jerntæppet. Indstikkene, der alle er på originalsprog, og som i øvrigt suppleres af en fyldestgørende oversættelse, er et spændende supplement til dem, der enten fascineres af Den Kolde Krig, eller som har brug for at lære om den kolde krigs historie på en anderledes måde.

Med fare for at lyde en smule ’poppet’ er det som om, at disse indstik bringer Den Kolde Krig til live igen. Med temaer om Vietnam-krigen, murens fald, spiontjenester, truslen fra atombomben når bogen i hvert fald omkring en række emner, der ikke bare understreger Den Kolde Krigs storpolitiske relevans, men også den indflydelse, den havde på almindelige menneskers hverdag i skyggen af den ’massive gengældelses’ doktrin.

Når man som historiker er fascineret af at arbejde med originale kilder, så vil ’Den Kolde Krig 1945-91’ uden tvivl være et givtigt supplement især til skole eller gymnasiebrug. Selve gennemgangen af Den Kolde Krigs Historie er dog overfladisk og meget generaliserende. Til trods for enkelte forsøg på at skitsere de forskellige retninger indenfor koldkrigstolkningen, som vi normalt kalder ’den ortodokse-, revisionistiske- og neorevisionistiske skole’ så er Norman Friedmans ’Den Kolde Krig 1945-91’ ikke andet end en kildesamling, der bæres oppe af, at kilderne repræsenterer begge sider af Jerntæppet og, at de fremstår nærmest originale. Dette forhold kan uden tvivl bidrage til at nedbryde grænserne mellem 2005 og tiden før 1991, og indstikkene virker derfor, lidt populært sagt, som en tidsmaskine. Men temaerne er og bliver overordentligt overfladiske og i sagens natur giver de derfor ikke et fyldestgørende indblik. Vil man dybere ned i Den Kolde Krig, så må man altså på biblioteket.

Desværre skæmmes dette værk af en række problemer. Det er således trist at ’Nyt Nordisk Forlag’ ikke har forsøgt at give dette værk et dansk præg. Efter at have læst Friedmans ’Den Kolde Krig 1945-91’ sidder man tilbage med en fornemmelse af at Den Kolde Krig gik trygt uden om Danmark.

Det ville have pyntet på denne udgivelse, hvis man havde hyret en researcher til at finde et par danske kilder frem, forudsat at copyright og arkivadgang kunne berettige dertil. Ser man bort for formalia burde det ikke have været den store opgave. I 1997 udgav DUPI ’Grønland Under Den Kolde Krig’. Her er bind 2, Bilag fyldt med 473 siders fotokopieret kilder til den danske Grønlandspolitik under Den Kolde Krig. Det ville have været en styrke for Friedmans danske udgivelse, hvis man eksempelvis havde reproduceret ’H.C. Hansen papiret’ fra november 1957, der uofficielt gav amerikanerne lov til at udstationere atomvåben på Grønland. (DUPI Grønland Under Den Kolde Krig, bind 2 bilag s. 301). Eller man kunne have medtaget forskellige rapporter om Danmarks bidrag til Korea-krigen under temaet om Korea-krigen. Jeg kan selvfølgelig ikke gennemskue, hvad dette havde betydet for bogens pris, men det ville uden tvivl have klædt dette værk, og medvirket til at bogen i undervisningssammenhæng også var lidt mere relevant for danske skoleelever.

Afslutningsvis må man ryste på hovedet over, at dette ellers flotte værk, der kommer i en flot æske og er fyldt med de mange farvestrålende indstik, lider under faktuelle fejl og tåbelige stavefejl. Stavefejl og faktuelle fejl, der uden tvivl kan føres direkte tilbage til oversætteren og redaktionen, var også et problem for den forrige udgivelse ’Sejr I Europa’. Denne gang er det eksempelvis lykkedes at datere anholdelsen af den amerikanske CIA agent Aldrich Ames, der spionerede for Sovjetunionen til 1954, skønt han blev anholdt i 1994.

Helt galt går det, da man kan læse, at der udover Marshallplanen også var en Mandoktrin. Den skarpe læser vil selvfølgelig kunne regne ud at man her mener Trumandoktrinen, men pinligt er det, at tematitlen bliver ’Mandoktrinen, Marshallplanen, NATO’.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Krigens logik
Piratjagt
Afghanistan og Taleban