Menu
Forrige artikel

Det danske søværn i det 21. århundrede

Kategori: Bøger
Visninger: 5442

 

Af Kresten Søe

"Næst efter Gud den almægtiges nådige forsyn hviler Kongerigets velfærd, sikkerhed og styrke på Flåden".

Flådens rolle
Med dette citat fra 1645 af Rigsråd Anders Bille indledes bogen. Store men bestemt ikke tomme ord. Flåden har nemlig siden sin grundlæggelse 1521 udgjort et helt centralt element i Danmarks forsvar og nationale overlevelse. I dag bidrager søværnet i fredstid med fx suverænitetshåndhævelse, rednings- og miljøberedskab i de danske farvande. Pt. udgøres flåden af et mandskab af 2400 ansatte og 37 enheder til løsning af forskellige opgave lige fra de store fregatter og støtteskibe til mindre og helt små fartøjer til inspektion, minestrygning, uddannelse, patruljering, transport og opmåling med bl.a. dykkerskibe og forskellige hjælpefartøjer.

Indhold og opbygning
Bogen er en systematisk gennemgang af flådens organisering, de varierede opgaver, der skal løses og de forskellige enheders rolle heri. I de første kapitler beskrives søværnets organisation og virke i hjemlige og internationale farvande med opgaver i krige, kriser og fred. Herefter kommer en grundig gennemgang af de enkelte skibe lige fra Kongeskibet og de største enheder ned til de mindste fartøjer i marinehjemmeværnet. Hertil kommer marinens våbensystemer i form af missiler, antiubådsvåben og artilleri, inden bogen afsluttes med register over skibe og litteraturliste med kilder og forslag til videre læsning.

Fyldig gennemgang af flådens enheder
For hovedparten af målgruppen er gennemgangen af flådens skibe nok det mest attraktive, og dette behov opfyldes da også på halvdelen af bogens sider. Der er her tale om en grundig dækkende gennemgang enhed for enhed og klasse for klasse ledsaget af farvefotos og stregtegninger samt et skema med oversigt over byggeværft, år, tonnage, maskineri, udstyr og bevæbning. Flådens største enheder: de 2 store støtteskibe og de 3 nye fregatter af Iver Huitfeldt-klassen er mere grundigt behandlet i Nørbys Absalon og Esbern Snarre fra 2016. Men også i nærværende guide foreligger et fyldigt fint teknisk indblik i skibene og deres funktioner i forsvaret - såvel nationalt i de danske farvande som internationale opgaver og øvelser i samspil med vore Natoallierede. Opgaverne i fredstid får deres med fx miljøbeskyttelse og farvandsovervågning og søredning, ligesom der lægges vægt på skildring af flådens specielle opgaver og de klimatiske udfordringer i farvandene ved Grønland og Arktis. Til sidst ser forfatteren frem og inddrager her bl.a. behovet for en ny mellemstor flådeenhed til internationale opgaver, oprids af nødvendigt nyt udstyr og ulogiske udskydelser på grund af magre budgetter. Især det lidt paradoksale i, at flådens grundpiller - de tre nye store fregatter - endnu mangler bevilling og dermed svært artilleri i form af 127-mm. automatskyts.

Indbydende layout og god disponering
Bogen er logisk opbygget med i en fin systematik og er gennemillustreret i et indbydende layout. Her tilføres en fin atmosfære i form af lækre farvefotos i fototeknisk topklasse af skibene i søen i al slags vejr suppleret af illustrative stregtegninger af teknisk snit og gradstegn, organisations- og eskadrediagrammer.

Konklusion, tilgængelighed og målgruppe
Definitionen på en guide er en grundlæggende faglig indsigt i et givet emne. Denne opgave udfører bogen til punkt og prikke. I konceptet ligger også som oftest formidling af et faktamættet indhold med et væld af oplysninger. Også her kommer Søren Nørby fint om ved opgaven, idet de mange fakta ikke udarter sig i unødig detaljerigdom, og værket gennemgående fremstår letlæst og indbydende. Bogen kan således både fungere som guide med opslag til ad hoc orientering og til gennemlæsning fra første til sidst. Hertil kommer, som tidligere nævnt, at atmosfæren overalt får sit i det indbydende layout. Dermed udfylder bogen et hul mht. et længe savnet nyt oversigtsværk over søværnet med bredt bud til marine- og søfartsinteresserede.

[Historie-online.dk, den 20. august 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Krigen på havet
Fæstningsbyen Fredericia
Danmarks flyvehistorie 3 – Den militære flyvning