Menu
Forrige artikel

Danmark i krig

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2273

Af Stud. Mag. Caspar Christiansen

I Danmark har vi ikke haft samme tradition for krigshistorie som bl.a. England. En af konsekvenserne er, at vi ikke har et samlet værk om de mange danske slag gennem tiden. Imidlertid har krigshistorie i de sidste år fået en renæssance i Danmark, og med inspiration fra et lignende svensk værk har Hans Christian Bjerg og Ole Louis Frantzen nu udgivet en bog med 45 slag fra danmarkshistorien. Bjerg og Frantzen har begge mange udgivelser bag sig, førstnævnte især dansk flådehistorie, men Frantzen har også har beskæftiget sig med hæren. Der er således tale om to yderst erfarne herrer, der er i mange år har beskæftiget sig med emnet.

I bogen ”Danmark i Krig” søger forfatterne at samle beskrivelser af de 45 slag, der har haft størst betydning for Danmarks historie. Målet med bogen har været at fremstille slagene uden de omkringliggende omstændigheder, især udenrigspolitiske, og den forudsætter således et grundlæggende kendskab til Danmarkshistorien.

Slagene er opstillet kronologisk fra Visby i 1361 til Helgoland i 1864. Undervejs er vi med ved alle krige i perioden, og alle større slag, plus en par af de mindre kendte. Selve beskrivelsen af et slag strækker sig over 4-8 sider, som oftest ledsaget af kort over slaget og billeder af de involverede. Bogen ligger ikke op til sammenhængende læsning, men har mere karakter af opslagsværk. Derved er det oplagt at slå ned på lige præcis den episode, der interesserer en, og springe andre slag over. De fleste af slagene har desuden bemærkninger om kilderne, så den interesserede læser selv kan gå videre med det enkelt slag.

Det er naturligvis helt bevidst fra forfatternes side at opstille slagene uafhængigt af hinanden, men det reducerer bogen til 45 spændende episoder, som er mere oplagte at læse for underholdningen end for at blive klogere. Til gengæld er der ikke noget mere underholdende, end når de svenske skibe går ned. Mit favoritslag må være slaget ved Øland 1676, hvor det svenske flagskib i en blanding af uduelighed og tilfældigheder vender skarpt. Den svenske generaladmiral beordrede vendingen uden at mindske sejlene, hvilket fik skibet til at vælte og springe i luften. Ud over de spændende historier bliver der også ryddet op i en masse gamle misforståelser og fejlagtige gentagelse. Således hedder det nu ”Slaget ved Stevns” i stedet for ”Slaget i Køge Bugt”. Selvom det kan være svært at ændre gamle vaner, lærer vi det jo nok.

Med undtagelse af et meget kort teoriafsnit i indledningen indeholder bogen ikke ret meget om krigshistorie. Det er forfatternes vurdering at udelade det, men jeg synes, det havde været på sin plads. Bogen ligger sine steder op ad ”Danmark var engang et imperium” tankegangen som blandt andet Bregnsbo og Villadsen i ”Det danske imperium” fremførte. Man kunne godt have ønsket sig, at forfatterne forholdte sig til krigene og slagenes betydning for Danmarks udvikling, men det bliver kun til en 3 siders gennemgang af dansk udenrigspolitisk historie.

Hans Christian Bjerg og Ole Louis Frantzen har med ”Danmark i Krig” samlet slag fra hele Danmarkshistorien. Med den enkle og letoverskuelige opstilling, og den sikre hånd hvormed værket er gennemført, vil det vedblive at være brugbart og underholdende mange år frem.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sjælekampen
Sønderjyder i krig
”Kiekke vi tage til Vaaben”