Menu
Forrige artikel

Kongerækken

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2485

Michael Bregnsbo, Lektor, ph.d. Institut for Historie, Syddansk Universitet, Odense

I den ledsagende pressemeddelelse fra forlaget bliver denne bog karakteriseret som ”årets mandelgave”, og bogen er da også et populært (i dette ords allerbedste forstand) værk. Et værk om ikke blot danske konger, men i ligestillingens navn er også dronningerne taget med, ikke blot de regerende dronninger Margrethe I og Margrethe II, men kongehustruer i al almindelighed, ligesom der også er en artikel om prins Henrik. Hver artikel fylder omtrent en side, undertiden lidt mere, for de kongers og dronningers vedkommende, om hvem ikke så meget vides, eller som der bare ikke er så meget at fortælle om, fylder artiklerne under en side. Kongernes og dronningernes personligheder, deres liv og de vigtigste begivenheder i løbet af deres regeringstid bliver anført. Under dronningerne står det anført, hvilke børn, det pågældende kongepar fik, og i værkets sidste artikel (om prins Henrik) er det nået at komme med, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary den 15. oktober 2005 blev forældre til en dreng.

Man får besked om forhold som, hvad kongetilnavne som ”Emune” og ”Klipping” betyder, samt ved hvilken lejlighed dronning Thyra skal have udtalt de berømte ord: ”Det sagde I herre konge, ikke jeg”. Selv om det nu en gang kun kan være i stærkt begrænset omfang, at diskussion af kildematerialet og dets troværdighed vil være muligt i artikler af så relativt kort omfang som tilfældet er her, er det dog ved flere lejligheder lykkedes at indskyde relevante, kildekritiske bemærkninger. Om Valdemar Sejrs anden dronning, Bengerd (Berengaria) (død 1221) hedder det således, at hun ”dadles i eftertiden for ondskab og havesyge”, men straks efter bliver det fortalt, at ingen kan vide, om det er sandt, og at dronningens dårlige rygte ikke kan følges længere tilbage end 1500-årene.

Også kongehustruer, der ikke var dronninger (Kirsten Munk og grevinde Danner) er med, hvorimod kun Christian IIs elskerinde Dyveke er med med en selvstændig artikel, andre elskerinder og andre kongehustruer til venstre hånd er omtalt under den pågældende konge.

Værket er forsynet med særdeles flotte farvefotos. Det er ikke nogen dybtgående analyse, men vil være velegnet for dem, der ønsker at slå denne eller hin konge eller dronning op eller ønsker en løselig oversigt over på kongerækken, kendskab til kongernes og dronningernes liv og levned og dermed til danmarkshistorien. Selv om mantraet i snart mange år har været, at historien ikke handler om konger og krige, så kan man ikke komme uden om, at kongerækken er særdeles velegnet til at hænge historiske årstal og begivenheder op på og derved give struktur på fortiden. Værket vil i sandhed være en oplagt mandelgave, og prisen turde hjælpe til, at den også bliver det.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fyrste af Norden
Herregårdshistorie 17
Herregårde - Jordegods - Herlighed