Menu
Forrige artikel

De forbudte billeder

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5485

 

Af Thomas Oldrup, historiker

"De forbudte billeder" fortæller historien om den brydsomme kamp mellem frisind og censur indenfor den pornografiske verden. Vi starter i 1860'erne, og der er især fokus på perioden efter 1902, hvor en særlig afdeling under Københavns politi nedsættes med den opgave af bekæmpe utugten i Danmark. Fortællingen fortsætter frem til frigivelsen af pornografen, der fandt sted for 50 år siden.

Det er et fuldstændigt unikt materiale, man finder i det indsamlede materiale under Politimuseet på Nørrebro i København. Det er dette materiale fra Politimuseets Arkiv som bogen især er baseret på, og det har tidligere kun været punktvist fremlagt - og stadig vistnok ikke i sin helhed.

Og det fremlægges af den kompetente historiker og levende formidler Frederik Strand, der til dagligt er leder af Politimuseet. Han er særdeles vidende, ikke blot om det politihistoriske aspekt, der naturligt nok fylder mest, men gang på gang breder han fremstillingen ud ad interessante sideveje.

Så bogen er ikke blot et genoptryk af en masse gamle pikante fotos fra politiets arkiver. Den slags er der udgivet mange gange før. De flotte billeder er med - endda i en hidtil uset god kvalitet - men begrebet pornografi sættes også i spil op imod andre historiske fænomener som prævention, litteratur, politik, nudisme, samfundsstrukturer, m.m. på kløgtig vis. Så fotografierne fremlægges ikke blot som bevismateriale, de suppleres også af den historiske baggrund for dem - og det gør dem absolut ikke mindre interessante at nærstudere. Hvornår er et foto af en nøgen kvinde fx kunst og hvornår er det utugt, eller "spekulation i sanselighed"? Bliver det kunst, hvis hun holder et æble i hånden? Går grænsen ved om man kan se kønsbehåring eller ej? Den slags spørgsmål har politiets sædelighedsafdeling skullet tage stilling til, og derfor har de haft glæde af den samling, der her fremlægges.

Frederik Strand formår en fair og fordomsfri fremlæggelse, og han er ikke kun på politiets side. Man kunne frygte at han, som "etatens mand" ville tage politiets side og fx forsvare deres sendrægtighed i forbindelse med pornoens endelige frigivelse, men det er slet ikke tilfældet.

Bogen "De forbudte billeder" - der er gennemillustreret, men uden noter - slutter, da billederne ikke længere er forbudte. Den følger emnet helt til dørs og udlægger fint 60'ernes debat om frisind, der den 1. juli 1969 førte til at billedpornografien blev lovlig i Danmark, som det første land i verden.

[Historie-online.dk, den 21. august 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Helte og hyklere
Doktor Leunbach – Abortlæge, idealist og seksualoplyser
Og til sidst vinder Tyskland