Menu
Forrige artikel

DHF: Ny dato for repræs.møde

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1146

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Repræsentantskabsmødet afholdes i forbindelse med Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og generalforsamling 11.-13. aseptember på Danhostel Sønderborg City, Kærvej 70, 6400 Sønderborg.

Det præcise tidspunkt meddeles senere

Eventuelle forslag  sendes til formand Jan P. Jessen: jan@historie-foredrag.dk eller Højskolevej 5, Snoghøj, 7000 Fredericia

Dagsorden (i henhold til vedtægter)

valg af dirigent
godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
godkendelse af nye medlemmer
beretning
regnskab
indkomne forslag
budgetforslag og kontingentfastsættelse
valg i h.t. stk 10-11
eventuelt

[Historie-online.dk, den 26. marts 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Knud Andersen - Historiens Aktører nr. 23
Museum på Rejsen 18: Atombombemuseet i Nagasaki
Museumsnumre 10: Isbåd og isslæde