Menu
Forrige artikel

Skalk nr. 1, 2018. Nyt fra fortiden

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2971

Det første nr. i 2018 fokuserer på den forøgede kysterosion, der ødelægger fortidsminder. Fra pressemeddelelsen:

De eskalerende og forværrede vejrforhold i Danmark har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en strategi for det stigende antal skader på vore kystnære fortidsminder, skriver fuldmægtig og arkæolog Pernille Denise Frederiksen i det nye nummer af tidsskriftet Skalk. Der kan være tale om forskellige løsninger alt efter truslens karakter som kystsikring eller flytning af fortidsmindet. Pernille Denise Frederiksen mener dog, at hel eller delvis arkæologisk undersøgelse af monumentet er den mest realistiske model for øjeblikket. Og hun tilføjer, at regelmæssig dokumentation i takt med nedbrydningen også er en løsning.

Som eksempel henviser hun til et vellykket projekt på Hindsholm nord for Kerteminde. Her beretter arkæolog fra Østfyns Museer Malene Refshauge Beck om den ret så dramatiske udgravning og dokumentation af bronzealderhøjen Lars Jens’ Høj ud til Storebælts kyst. Over den 12 meter høje klint har kysterosionen nærmest skåret højen midt over som et stykke lagkage. Ved at rapelle ned ovenfra kunne arkæologerne ikke blot udgrav et flot bronzesværd, men havde også den sjældne mulighed for at dokumentere alle faser af en gravhøj. Undersøgelsen er blevet et skoleeksempel for Slots- og Kulturstyrelsen for fremtidig håndtering af fortidsminder truet direkte af nedbrydning fra havet.

Yderligere artikler i det nye Skalk:

Vikingetidens vandmøller

Nyt fra Fribrødre Å

Danerne og Ravenna

På sporet af Københavns havn

En pragthjelm fra Tissø

 

Skalk er lettere udvidet og forbedret. Og ny hjemmeside lige på trapperne. www.skalk.dk

Historie-online.dk, den 27. februar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vandreudstillingen ”For dit eget bedste”
Bovrup-Kartoteket online
Voergaard Slot