Menu
Forrige artikel

Heks - ordets magt!

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 6007

Heksejagt er et makabert kapitel i dansk historie, og i dette efterår sætter VejleMuseerne med to særudstillinger fokus på, hvordan ord og billeder har påvirket vores opfattelse af hekse. Udstillingerne 'Heks - ordets magt' på Kulturmuseet Spinderihallerne og 'Hex - billedets magt' på Vejle Kunstmuseum er blevet til i tæt parløb mellem inspektørerne på de to museer, og belyser fra hver sin vinkel, hvordan vi som samfund har opfattet heksen gennem tiderne.

Af Jannie Uhre Ejstrud og Trine Grøne

Den 12. oktober 1617 udsendte Christian den Fjerde forordningen ”Mod Troldfolck oc deris Medvidere”. Forordningen blev udsendt i forbindelse med hundredårsjubilæet for Martin Luthers 95 teser fra den 31. oktober 1517. Hundredårsjubilæet for reformationen var kongens og kirkens anledning til at stramme grebet i bekæmpelsen af befolkningens umoralske og syndige levevis. Man indførte derfor en række forordninger; love, som havde til formål at bekæmpe synden, ensrette og disciplinere befolkningens tankesæt og genoprette den kristne moral. Blandt disse forordninger var den såkaldte trolddomsforordning, som blev af afgørende betydning i de mange hekseprocesser, der efterfølgende blev ført i Danmark. Den præciserede hvilke handlinger, der skulle betragtes som henholdsvis hvid og sort magi – og skulle retsforfølges derefter. Der fandtes allerede på dette tidspunkt en lovgivning omkring sort magi, den skadevoldende trolddom, men Christian den Fjerdes lovgivning mod den hvide magi – de ’kloge folk’ – var den første af sin slags.

Christian den Fjerdes forordning mod troldfolk er inspirationen bag to hekseudstillinger på VejleMuseerne i 2017-18. I anledning af 400-året for forordningen inviterer vi gæster ind på både Kulturmuseet Spinderihallerne og Vejle Kunstmuseum til fortællinger om hekse. Vores fokus er på hekseprocessernes påvirkning igennem ord og billeder. Nutidens viden om hekseprocesserne er formidlet op til os igennem århundrederne via det skrevne ord og billedrepræsentation. De historiske kilder, der giver os indsigt i hekseprocesserne, har igennem de sidste 400 år været igennem mange fortolkninger. I VejleMuseernes to hekseudstillinger vil vi lade de originale kilder komme til orde, så du kan danne din egen mening om trolddomsfrygten. Men vi vil selvfølgelig gerne hjælpe dig lidt på vej.

Heksejagtens ord og billeder handlede i høj grad om at skabe definitioner på det farlige – det, der forstyrrede samfundets orden og anstændige, gudfrygtige menneskers fred. Definitionerne på dette væsen kom ud til folket igennem ord og billeder, der advarede om faren med pædagogisk hjælp fra retoriske fjendebilleder.

Igennem sproget blev heksen i samtiden defineret igennem lovgivningen, Bibelen og den religiøse propaganda. I dombøgerne med referater fra domsafsigelserne beskrives nøgternt hvilke forbrydelser, de henrettede var blevet anklaget for. Ved at læse domsreferaterne hvirvles nutidens læsere ind i en verden, hvor skade på naboens kvæg var en af de primære årsager til bålstraffen.

Også igennem visuelle skildringer af heksen blev der tegnet et billede af den arketypiske heks og hendes djævelske handlinger. I nogle billeder blev hun skildret som en helt anonymt udseende kvinde, der alene kunne kendes på sine rædselsfulde handlinger. Hun kyssede Djævelen bagi, spiste børn og andre ugudelige ting. Bortset fra det kunne hun være hvem som helst iblandt os – din nabo. I andre billedlige fremstillinger havde hun karakteristisk lange bryster og krum næse og red nøgen overskrævs på Djævelen i bukkeskikkelse. Heksen blev fra starten næsten udelukkende fremstillet i kvindeskikkelse, og selvom også mænd var ofre for hekseudryddelsen, er koblingen mellem det farlige feminine og moralens fordærv fortsat som et vedvarende element i hekseskildringer op til vor tid.

I 2017 markeres landet over 500-året for reformationen. VejleMuseerne har tilgået dette jubilæum fra en anden vinkel og markerer i stedet 400-året for trolddomsforordningen. De to begivenheder hænger sammen. Trolddomsforordningen af 1617 markerede dengang 100-året for Luthers teser som en fasttømring af den verdslige magts indflydelse på, hvad der tidligere havde været et kirkeligt anliggende. Samtidig var den en del af en større opstramning af folkets svigtende moral, som Christian den Fjerde igennem lovgivning forsøgte at hæve til et anstændigt niveau.

Christian den Fjerdes lovgivning var et politisk budskab om udstrækningen af den kongelige magt. Forestillingen om den kollektive synd spillede dog også en stor rolle. Det indledende afsnit i forordningen gjorde meget ud af at fortælle, hvor stor en synd, den gavnlige magi var. Folkets synd var landets synd – og dermed kongens problem, da han var den store fader i den udvidede lutheranske husstand. Hvis ikke kongen fik sit land på rette kurs, kunne Gud straffe landet ved at bringe sygdom, sult og krig.

Med de to udstillinger er det VejleMuseernes ønske at skabe eftertanke omkring de bagvedliggende retoriske mekanismer, der for Danmarks vedkommende betød henrettelser af omkring 1000 mænd og kvinder i perioden 1540-1693. Når det handler om hekse, rejser der sig dog også i 2017 spørgsmålet om hvilket billede, vi kan tegne af heksen i dag. Derfor kontrasteres det historiske heksesyn i denne markering ved også at vise den moderne heks; både den praktiserende heks, der i det daglige lever efter en magisk verdensanskuelse, og det arketypiske heksebillede, der til stadighed fortolkes og forhandles inden for kunstens verden.

Denne artikel er indledningen til de to udstillingers fælles udstillingskatalog, der beskriver den kunst- og kulturhistoriske forskning der ligger til grund for udstillingerne. Udgivelsen er fagfællebedømt og udgives på VejleMuseernes Forlag. Kataloget kan købes på begge museer fra 19/9 2017.


Heks - ordets magt! på Kulturmuseet Spinderihallerne er åben fra onsdag d. 20. september. Den officielle åbning sker dagen før, den 19. september kl. 15-17, og er åben for alle. Knap en måned senere kan man fra 14. oktober opleve Hex - billedets magt! på Vejle Kunstmuseum. Der er gratis adgang til begge museer. 

Se mere om hekse her

historie-online.dk, den 12. september 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Arbejderhistoriske Læsekredse i Arbejdermuseet
Egypten - besat af livet
Skattejagt på Gammel Estrup