Menu
Forrige artikel

Olga Knudsen - Historiens Aktører nr. 17

Kategori: Artikler
Visninger: 5512

 

Mandag d. 8/3 2021 var det Kvindernes Internationale Kampdag, og en god anledning til at hylde en af de stærke kvinder i Vejles historie.

Lærerinden, politikeren og kvindesagsforkæmperen Olga Knudsen (1865-1947) har en stor plads i Vejles historie, samt i den landspolitiske og kvindepolitiske historie.

Olga Knudsen var på mange måder forud for sin tid. Hun kæmpede for ligeløn og for kvinders indflydelse i lokalsamfundet og på landsplan. Hun blev anerkendt og respekteret som en uforfærdet forkæmper for kvinders rettigheder. Hun var en kvinde, der altid sagde sin uforbeholdne mening.

Olga Knudsen kom fra Følle, men tilbragte størstedelen af sit liv i Vejle. Hendes mor døde tidligt, og i mange år var Olga Knudsen husholderske for sin far. Da Olga var 36 år, døde hendes far, og der var først nu, at hun var fri til at kunne vælge sin egen vej.

Fra 1902 til 1930 arbejdede hun som lærerinde ved Vejle Døtreskole. Samtidig  engagerede hun sig stærkt i kvindesagen og politik. I 1905 var hun med til at danne Vejle Kvindeforening, der var en af de første kvindevalgretsforeninger i provinsen. Kvindeforeningen fik hurtigt over 100 medlemmer, og var meget aktiv. Hun blev også en af kvindesagens ledere på landsplan.

Olga Knudsen stillede i 1908 op til det første hjælpekassevalg i Vejle, hvor hun blev valgt ind og sad indtil 1917. Hjælpekassernes ansvar var at tage sig af de såkaldt ”værdigt trængende” i samfundet. Olga Knudsen gik ind for rigelig hjælp til enker. Drikfældige mænd hørte derimod ikke til de værdigt trængende, mente hun, der selv var afholdskvinde.

Hjælpekassearbejdet var lærerigt i forhold til kommunalpolitisk arbejde og økonomi. Så allerede i 1909 havde hun mod på også at stille op til kommunalvalget ved det første valg, hvor kvinder kunne opstilles. Hun blev valgt på en borgerliste til Vejle Byråd. Også en anden kvinde, lærerinden og socialdemokraten, Thyra Skov blev valgt ind i Vejle Byråd ved det valg. Olga Knudsen var især optaget af det sociale arbejde i fattigudvalget i sine år i byrådet i Vejle. Hun var byrådsmedlem indtil 1921.

Olga Knudsen til et møde i Vejle kommunale Udvalg for Fattigvæsenet i 1914. Fotograf: Hans Albjerg; Foto: Vejle Stadsarkiv

Ret usædvanligt for en kvinde, så var Olga Knudsen formand for den lokale partiforening, Vejle Venstreforening, fra 1918 til 1929. Hun havde store ambitioner, og noget at have dem i, så ved valget til Landstinget i 1918, der var det første nationale valg, hvor kvinder kunne stemme og opstilles, blev hun valgt for Venstre. Hun var en af de fem kvinder, der blev valgt ind. Olga Knudsen var den første kvinde, der talte i Landstinget. Hun var aldrig bange for at tage ordet, når hun brændte for et synspunkt.

Olga Knudsen sad på tinge indtil 1928, hvor hendes parti erstattede hende med en mand! Hun vendte hjem til Vejle og havde et aktivt otium i fjordbyen, hvor hun passede flere bestyrelsesposter.

Læs mere om Olga Knudsen http://www.vejlewiki.dk/index.php?title=Olga_Knudsen

Pernille Schou

Se de øvrige artikler i serien "Historiens Aktører" her

[Historie-online.dk, den 24. marts 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Peder Rasmussen - Historiens Aktører nr. 3
K.K. Steincke - Historiens Aktører nr. 59
Jens Jessen - Historiens Aktører Nr. 70