Menu
Forrige artikel

Maglemosekultur ca. 9000 f. Kr. til ca. 6.400 f. Kr.

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 4717

De jægere, der færdedes i det unge skovlandskab, kalder vi for ”Maglemosejægere”. Vi kender et stort antal af deres bopladser, men kun fra indlandet, for datidens kyst (og en stor del af indlandet) ligger i dag under vand

Fra denne tid kender vi 20-35 m2 store sommer-hyttetomter med birkebarksgulve og ildsteder. De første flintøkser fremstilles nu, og ud over alle flintredskaberne, bl.a. skrabere og små pilespidser (mikrolitter), kender vi også redskaber af knogle (f.eks. fiskespyd og –kroge) og af træ (f.eks. buer, pileskafter samt padleårer). Fra knoglefund ved vi, at man nu havde hund, og at der ud over søer og mosers skaldyr og fugle- og fiskerigdom bl.a. blev jaget urokse, kronhjort, rådyr, vildsvin og bæver for kødets skyld. Ræv, ulv, bjørn, skovmår, grævling, ilder, odder, vildkat og los gav varme og bløde skind.

Danmarks første menneske
Vi ved ikke, om menneskene dengang begravede deres døde, men fra denne periode kendes det første menneske fra Danmark: ”Koelbjergkvinden”. Hun er fundet i en lille mose, og var 155 cm høj og ca. 25 år, da hun døde for ca. 10.000 år siden. Ansigtstrækkene er lidt grove, men hun ville fint kunne gå ned ad gågaden i Århus i dag, uden nogen ville bemærke hende. Lige som i dag brugte man smykker, bl.a. gennemborede ravperler og dyretænder, og der var overskud til at udsmykke redskaberne. Maglemosejægerne brugte mest geometrisk ornamentik på knogle og rav, kun sjældent ses afbildninger af mennesker og dyr.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kongemosekultur ca. 6.400 – 5.400 f. Kr.
Ertebøllekultur ca. 5.400 – 4.000 f. Kr.
Rensdyrjægere, ca. 13.000 – ca. 9.000 f. Kr: