[sitemap]

< Jul 
  

Julemad og juleøl. Julemadens historie

På bondens julebord var der helst fedt kød og stærkt øl i krus og skåle. Det var et statussymbol og en kærkommen afveksling fra hverdagens sparsommelighed.

   

Julemad og juleøl

Fed mad og stærkt øl var den julemad der hørte til bondesamfundets jul. 1700-tallets pietister rasede imod disse verdslige elementer i julen

I 1736 udkom Erik Pontoppidans skrift "Fejekost til at udfeje den gamle surdejg eller de i de danske lande tiloversblevne og her for dagen bragte levninger af såvel hedenskab som papisme".
Pontoppidan var pietist, startede sin karriere som sognepræst på Als men endte med tiden som biskop i Bergen og prokansler for
Københavns Universitet. Han brød sig ikke om almuens spise- og festevaner i julen. Hans lille kampskrift taler forarget om "Fylderier og natlige svirregilder" hvor det nærmest var en "Forseelse ikke at svømme i Floder af stærkt øl og Flommefedt". Og folk troede ifølge hans opfattelse på, at "jo mere umådeholdent man i Julefesten gjorde sin Vom til Gode, des frugtbarere et År blev man lyksaliggjort med".

 

Julegrisen slagtes >
Julekager og Julebrød >
Juleøl - juletønden >
Julemad og julemagi >