Menu
Forrige artikel

Renæssancens Byer

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2827

Af Caspar Christiansen

Med udgangspunkt i samlinger af Braun og Hogenbergs prospekter fra renæssancen har Den Gamle By udgivet denne bog med gengivelser af de danske byer i 1500- og 1600 tallet. Værkets 80 sider er inddelt i tre dele: En generel introduktion om prospekter, et katalog over Braun og Hogenbergs prospekter, og slutteligt et afsnit med fokus på fremstillingen af hverdag og mennesker i prospekter. Hvert afsnit er i indholdsfortegnelsen underinddelt, så man kan finde præcis det prospekt, man er interesseret i.

Udgivelsen af de graverede kobberstik overtog i 1500-tallet fra de grovere træsnit. De muliggjorde de meget nøjagtige byprospekter. Efterfølgende illustrerer den indledende gennemgang af prospekter, hvordan kunstarten udviklede sig i Danmark. Gennemgangen er kort og præcis, med gode eksempler på de variationer af prospekter der fremkom, dvs. landskab, byer og topografi.

Hovedafsnittet om Braun og Hogenbergs prospekter er hovedsageligt gengivelser af deres værker med tilhørende forklarende tekst. Teksten er holdt kort og præcist. Der fokuseres på at forklare detaljerne på prospekterne. I den forbindelse er det en fornøjelse, at Braun og Hogenbergs værker er gengivet i en flot kvalitet. Både selve trykket og papiret, man har valgt, gør at selv på de meget minutiøse prospekter, som dem over Helsingør, er det muligt at se alle de mange små detaljer. På prospekter med tekstfelter i bunden kan man endda læse, hvad der står, noget man ikke har være forvænt med fra andre værker. Det havde dog været rart med lidt mere generelt forklarende om Braun og Hogenbergs prospekter, et overordnet perspektiv, som supplement til den detaljeorienteret gennemgang af billederne.

Sidste afsnit om hverdag og mennesker starter desværre uden en forklaring på, hvorfor dette afsnit er med. Heller ikke tidligere, i eksempelvis forordet eller i afsnittet om gengivelse af byer, nævnes afsnittet eller hvorfor det er med. Og jeg kan garantere for, at jeg har forsøgt at finde det. Desto mere besynderligt er det, fordi afsnittet har nogle interessante billeder med kommentarer. Eksempelvis på siden om forbrydelse og straf. Her er der gengivet uddrag fra 4 billeder med forskellige strafredskaber fra renæssancen. De enkelte billeder ledsages af en kort forklarende tekst, alt sammen meget pænt. Imidlertid mangler den overordnede sammenkobling, og man sidder tilbage og undrer sig, hvorfor de er medtaget. Umiddelbart passer de ikke ind i det overordnede tema for bogen. Kun i ca. 50% af tilfældene er der henvisninger til, hvilke prospekter billeduddraget er taget fra. Hvis man efterfølgende har lyst til at se mere af billede 1 på side 63, så bliver man nok nødt til at ringe til museet, for at finde ud af, hvor de har det fra.

Der er således tale om en kildeudgivelse med en grundig fremstilling af Braun og Hogenbergs flot genoptrykte prospekter. Alligevel er det mere end en kildeudgivelse, især i kraft af det indledende generelle afsnit. Derfor er det også ærgerligt, at den ikke bindes bedre sammen. Da det er et værk, der fokusere på at gengive prospekter, er der naturligvis ikke en konklusion, men jeg savner dog en afsluttende bemærkning. En sådan havde måske kunne binde det hele sammen, så det i højere grad blev en bog om og med kilderne, i stedet for et kommenteret genoptryk. Det har dog ikke været målsætningen med udgivelsen. Man har tydeligvis været mest optaget af at udgive Braun og Hogenbergs til brug for andre, og hertil gør den høje kvalitet bogen yderst brugbar. Det sidste afsnit kan man så bladre igennem for sjov.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Svenskekrigene
Det stockholmske blodbad
Replik til anmeldelse af "Det første fængsel"