Menu
Forrige artikel

Als og Sundeved 1940-45

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3682

 Af Jesper Skov

Denne bog er en genudgivelse. Da den udkom første gang i 1995, blev hele oplaget på 2.000 stk. afsat på nogle ganske få måneder. Hovedparten givetvis til de sønderjyder, der i høj grad er med til at sikre lokalhistoriens markante position i det sydlige Danmark. Intet andet sted i landet, tror jeg, nærer befolkningen en så udpræget interesse for fortidige begivenheder. Når emnet så tilmed er besættelsestiden, virker det ikke underligt, at udgiverne tør forsøge sig med et nyt oplag. Denne 2. udgave skal nok finde sit publikum og i så fald helt efter fortjeneste. For der er tale om en både velfunderet, smuk og rigt illustreret udgivelse, der også vil engagere de, der ikke har tilknytning til bogens geografiske rum.

Den er redigeret og overvejende skrevet af museumsinspektørerne Henrik Skov Kristensen (historiker), Frøslevlejrens Museum og Inge Adriansen (etnolog), Museet på Sønderborg Slot. De har udstyret 2005-udgaven med et lille kapitel om Als og Sundeveds mange erindringssteder fra 1940-45, og med et opdateret forord. Forordet beskæftiger sig hovedsageligt med den ivrige offentlige debat i 1999 om sønderjyske Danfoss’ aktiviteter under besættelsen. Redaktørerne har antageligt svedt angstens sved indtil 2001, hvor Ditlev Tamm godtgjorde, at datidens Danfoss havde optrådt så ukompromitterende og halvkedeligt, at 1995-udgaven ikke gjorde sig skyldig i undladelsens synder.

Bogen blev tilegnet mindet om læge Harald Roesdahl (1912-1994), som havde nær tilknytning til det sønderjyske område og bl.a. i 10 år fungerede som formand for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Roesdahl bidrager selv til bogen med en 20 sider lang beretning om sin indsats ved De Hvide Busser. Han har for så vidt en ganske interessant historie på hjerte og det er let at se, at han er en dygtig formidler. Sværere er det til gengæld at få øje på artiklens berettigelse i en bog om Als og Sundeved. Det ligner en reverens fra redaktørernes side, og indslaget vil irritere en fokuseret læser.

Med denne undtagelse rummer bogen en god struktur, der reelt optræder i tre dele. Første del omhandler lokale forhold som foreningsliv og skoleforhold, men også en vurdering af bl.a. datidens økonomiske liv. En vellykket kobling mellem lokalhistorie og den overordnede nationale og politiske historie giver bogen perspektiv. Samtidig er det med til at distancere den fra andre lokalhistoriske udgivelsers snævre beskrivelse af nærområdets (heroiske) gøren og laden under besættelsen. Adriansen bygger i væsentligt omfang sin redegørelse på beretninger indsamlet i 1945-46, foretaget af Historisk Samfund for Sønderjylland. En omstændighed, der er med til at give læseren indføling med ikke bare de pågældende begivenheder, men også perioden i det hele taget.

I første del fortælles også om luftkrigen over Als og Sundeved, og her er man i særdeles gode hænder, når Skov Kristensen guider os igennem de dramatiske begivenheder, der bl.a. redegør for fejlbombardementet i august 1942, hvor 149 engelske bombefly i tyk dis forsøgte at ramme værftet i Flensborg. Til stor skade for store dele af det sydøstlige Sønderjylland havde englænderne desværre problemer med at indkredse målet og aktionen endte som det mest massive fejlangreb i Danmark under besættelsen.

Bogens centrale anden del indeholder 11 beretninger fra modstandsfolk om deres illegale arbejde. Det er både interessant og sine steder decideret rørende læsning, men det havde pyntet med en kyndig introduktion til selve modstandsaspektet. Nu lades den uforvarende læser, som bogen også henvender sig til, desværre i stikken, så de overordnede betragtninger om det danske folk i kamp må hentes andetsteds. Dertil kan man tilføje, at beretningernes kvalitet er svingende. Skal man sige det pænt, må man konstatere, at der er mest at hente i de samtidige overleveringer.

Tredje del omhandler kapitulationen, befrielsen og retsopgøret. Skov Kristensen yder en kompetent fortælling om krigsafslutningen set fra Als og Sundeved, herunder om den tyske rømning og om modstandsbevægelsens rolle omkring kapituationen.

Det er også her vi finder en af bogens oplevelser. Den findes i Adriansens beskrivelse af den tyske henrettelse i Sønderborg den 5. maj 1945, hvor tyske marinesoldater stod anklaget for mytteri. En begivenhed, der også har fundet plads i litteraturen, hvor bl.a Siegfried Lenz i novellesamlingen ”En ende på krigen” (1984) skildrer soldaternes skæbne. Hos Adriansen finder man den troværdige og engagerede fortælling om, hvad der egentlig hændte den berømte dag i Sønderborg.

På plussiden tæller desuden bogens omfattende navneregister (ingen fagbog burde sættes i verden uden) og suppleret med bogen ”Sønderjylland under krig og besættelse 1940-45”, red. af Hans Schultz Hansen og Skov Kristensen, er man godt hjulpet, hvis man i et nationalhistorisk perspektiv ønsker overblik over de lokalhistoriske begivenheder 1940-45.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danske tilstande
Fabrikanten
Krigere uden våben