Menu
Forrige artikel

Turen går til besættelsestidens København

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3943

Af Thomas Petersen

Overfor Dagmarhus i centrum af København står en bronzestatue af en dansk landsoldat, der bærer på en lille hornblæser. Den står der til minde om De slesvigske Krige. Den 17. november 1940 afholdt de danske nazister et møde i Forum. På det tidspunkt havde de og især deres fører, Frits Clausen, endnu ikke opgivet håbet om at overtage magten i Danmark – i lighed med den ideologiske kumpan-fætter i Norge, Vidkun Quisling. Efter mødet gik deltagerne med hagekorsfaner og mange af dem i uniform til Den lille Hornblæser, hvor der skulle holdes en tale og nedlægges en krans. Dette og meget andet kan man læse om i denne bog. Nærværende anmelder mener at have læst et sted - kan bare ikke huske hvor - at en spøgefugl ved den lejlighed havde lagt en sæk over hornblæseren – ud fra den betragtning, at dette nazistiske opbud skulle han i hvert fald fritages for at se.

De fire forfattere er alle på hver deres område fremragende kendere og formidlere af dansk besættelseshistorie. Litteraturlisten bag i bogen fortæller om deres forsknings- og formidlingsindsats.

Sofie Lene Bak (født 1973) er adjunkt i moderne historie på Saxo-instituttet. Hun er forfatter til en række bøger om mellemkrigs- og besættelsestidens historie samt ikke mindst om de danske jøders vilkår under og efter Holocaust. Claus Bundgaard Christensen (født 1968) er lektor i historie ved RUC. Han har udgivet en række bøger om Første Verdenskrig samt om besættelsestiden. Joachim Lund (født 1967) er lektor i moderne dansk og europæisk historie ved CBS. Har udgivet en række bøger om besættelsestidens politiske og økonomiske forhold. Mens Jakob Sørensen (født 1973) er lektor i dansk og historie ved Københavns VUC. Har udgivet en række bøger om Anden Verdenskrig og besættelsen.

Den foreliggende bog føjer sig ind i forlagets andre Turen går til-bøger. Klart struktureret, kontant og oplysende indhold, nem at finde rundt i. København er i bogen opdelt i distrikter som f.eks. Indre by og Frederiksstaden, Christianshavn og Holmen, Vesterbro og Frederiksberg, Østerbro, Amager, Københavns omegn. Hvert distrikt indledes med et oversigtskort med vigtige erindringssteder nummeret og plottet ind. Dernæst følger stikord, relateret til de ind-plottede adresser, efterfulgt af en større eller mindre beskrivelse af, hvorfor stedet er interessant i forhold til besættelsen samt om dets historie og ejerforhold i fortiden og i dag.

Hvert kapitel indledes med såkaldte Temaer. Det vil sige mere sammenhængende, perspektiverende og tværgående afsnit som for eksempel om Værnemagten i Danmark, August-oprøret 1943, Ernæring, Kvinder i modstandskampen, Antisemitisme og nazisme på dansk, De tysk-danske korps, Modstandsbevægelsen i København, Frihedsrådet, Illegal presse, Industrisabotage, De tyske flygtninge, Retsopgøret og Deportationer.

Tekster og kort introducerer læseren til alle vigtige spor i København fra de fem besættelsesår. Dækker alt fra tysk terror, de danske nazister, værnemagten og til modstandskampen, sortbørshandel og politik. Sporene kan være centrale bygninger, men kan også omfatte jordanlæg, sabotagesteder, skudhuller, mindesmærker og graffiti. Sidst i bogen er der beskrevet en guidet tur langs Øresundskysten i sporet af de danske jøders flugt til Sverige. Eller også kan man fordybe sig i bogens temaartikler.

Stederne, der besøges i bogen, er udvalgt ud fra deres historiske betydning, men også efter hvad der er at se i dag. Når man står på den strand, hvorfra jødiske familier gik ombord i robåde med kurs mod sikkerheden og friheden i Sverige, eller ved mindesmærket på Frederiksberg Allé, hvor Den franske Skole blev lagt i grus, kan man opnå en forbindelse til fortiden, der er en forudsætning for at forstå vores fælles historie og værdsætte de spor, der endnu er tilbage. Bogen er angiveligt tænkt som inspiration til en udforskning af besættelsestidens København, hvor man selv sammenstykker sine ture efter interesse, men den kan selvfølgelig også være til glæde for den mageligt anlagte læser, der foretrækker at gå på opdagelse fra lænestolens dyb.

Bogen forekommer i det hele taget anvendelig i mange sammenhænge. Den kan være en praktisk introduktion til besættelsens topografi. Den er uundværlig for den lærer på folkeskole- og gymnasieniveau, der til fods eller på klassen vil introducere sine elever til fem vigtige år af Danmarks nyere historie. Og senere afrunde klasseundervisningen med en tur i marken. Teksten er passende i omfang og let forståelig, og den ledsages af relevante og gode billeder. Endelig er bogen forsynet med et nyttigt register.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Krigere uden våben
Faldskærmschefen
Replik vedr. anmeldelse af "Det tyske kystforsvar ved Lillebælt