Menu
Forrige artikel

1000 nye bekendtskaber

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4946

 Af Ida Munk

Denne bog indeholder mere end 100 gruppebilleder, der bliver studeret og kommenteret af den tidligere forlagsredaktør Christian Ejlers. Med forfatterens egne ord har det været nysgerrighed, der har fået ham til at samle disse og mange andre fotos gennem 50 år i Danmark og udlandet. De er taget i periode 1850 – 2010 – de fleste er fra perioden 1890-1910.

Over for hvert helsides billede analyseres, kommenteres, vurderes og gættes på, hvorfor de afbillede personer er fotograferet i gruppen, hvad de laver, hvor og hvad scenen, de er fotograferede på, er, tidspunkt for fotoet og i nogle tilfælde også hvad samtiden måtte betyde for de afbillede personer.

Teksterne er skrevet med ”optimistisk nysgerrighed”, som forfatteren selv skriver i forordet. Kommentarerne er muntre; det er tydeligt, at forfatteren har haft det sjovt i arbejdet med billedanalysen – han har fået hjælp til fagligheden af en række vidt forskellige fagspecialister, som nævnes behørigt i tekst og i en oversigt bag i bogen sammen med fotografiernes ophavsmænd.

Man bliver grebet af forfatterens iver efter at finde detaljer i billederne og forklaringer på opstillingen af personerne og deres indbyrdes forhold. Det er i den sammenhæng hjælpsomt, at der i flere tilfælde er lavet udsnits-forstørrelser, som giver ekstra pointer og smil som f.eks. foto nr. 75 af 12 skræddere, der har sat øllerne i skjul ned under bordet. Der gives også fine forklaringer – f.eks. på ord som ’badutspring’ i forbindelse med et foto nr. 68, hvor den internationalt kendte, danske badutspringer Marconi ses i luften over 2 elefanter i et tysk cirkus.

Andre gange fritænkes der måske lovligt langt: Billede nr. 94 har overskriften ’Det bedre borgerskab’. Her er der ingen begrundelse for årstallet 1875 eller omtale af fotograf eller navnet på familien. Men der gættes: ” Er der tale om en jødisk familie integreret i det højere, københavnske borgerskab? ” Der nævnes eksempler på de rige jødiske familier i Danmark og der sluttes med: ” Han er beslutsom, og hun virker mere bekymret – måske over at træde inden for murene og komme under ledelse af den jiddische mamme ved det samme bord?” . Det synes at være rent gætteri. Men forfatteren har taget brodden af indvendingen om det vilde gætteri ved i forordet at skrive ”.. men jeg efterlever den italienske talemåde, se non é vero é ben trovato – hvis det ikke er sandt er det (forhåbentlig) godt fundet på.”

Bogen er en sjov gruppe-billedbog, der viser tidens påklædning i de større og mindre grupper og i mange tilfælde interiør og eksteriør fra hjem, værksteder og restauranter og haver. Med de mange vidende kommentarer til og analyser af billederne er det god underholdning, som også kan skabe en bedre fornemmelse af de fysiske forhold i den historiske periode, som billederne dækker.

 

Historie-online.dk, den 11. februar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Revolution. Masser af modstand
The Dictators
Europa