Menu
Forrige artikel

Slægtsforskernes Bibliotek unikt online-bibliotek

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3558

 

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK BLIVER UNIKT ONLINE-BIBLIOTEK FOR HISTORIKERE, SLÆGTSFORSKERE OG ALMENHEDEN

Danske Slægtsforskere og Copydan har indgået en licensaftale, der giver Slægtsforskernes Bibliotek mulighed for at digitalisere et meget stort antal værker med ophavsret inden for personal-, slægts- og lokalhistorie samt relaterede emner.

Slægtsforskernes Bibliotek har allerede digitaliseret mere end 4.000 værker, der ligger online for alle interesserede på bibliotekets hjemmeside: http://bibliotek.dis-danmark.dk. Med den nye aftale bliver det muligt at accelerere arbejdet med at digitalisere værker samt at udvide bestanden af online bøger frem til nyere tid.

Aftalen skaber en unik mulighed for online-adgang til værker, der ellers ikke findes online på andre platforme. Slægtsforskernes Bibliotek etablerer sig hermed som den største og mest komplette online-samling af litteratur inden for de nævnte emner.

Bibliotekets leder, Per Andersen, udtaler ”Vi har arbejdet længe for at få denne aftale på plads, så det er meget tilfredsstillende, at det nu er lykkedes. Ikke mindst fordi den sikrer, at tusindvis af bøger – ofte sjældne og svært tilgængelige – nu kan gøres tilgængelige ved blot nogle få klik på computeren”.

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Foreningen er landets største slægtsforskerforening med 8.000 medlemmer. Biblioteket er et specialbibliotek for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Online-værkerne er søgbare på biblioteket side, herunder er det muligt at udføre fritekstsøgning på de mere end 500.000 sider, der er digitaliserede.

Aftalen underskrives af Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere, og Per Andersen, leder af Slægtsforskernes Bibliotek

[Historie-online.dk, den 26. februar 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
TV-tips, uge 02, 2022
Foredrag og debat - Vild Historie
Museum på Rejsen 16: All Hallows og Westminster Abbey