Menu
Forrige artikel

Pas på papiret!

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5774

Af Lise Høyrup, konsulent, Lokalarkiverne i Vestsjælland.

Bogen er en længe efterspurgt håndbog på papirområdet og suppleres inden længe af en pendant på foto/filmområdet, som udgives af Landsforeningen til bevaring af Fotografier og Film

Bevaring af samlingerne er, som arkivarbejdets andre hjørnestene, noget der skal passes, uden at alt det andet forsømmes. Hvis næsten alle ressourcer sættes ind på at besvare forespørgsler og gøre arkivet synligt i lokalsamfundet, kan nattesøvnen trues af spekulationer over glaspladernes dystre fremtid oppe på loftet og sølvkræenes alt for lystige guffen i sig i det fugtige kælderrum, man nu engang har fået stillet rådighed. Dårlige bevaringsvilkår har ikke en gunstig effekt på borgernes trang til at aflevere til vore institutioner, men vilkårene er ofte sådan, at man kun har få midler til at iværksætte bedre bevaringsforhold for de vidt forskellige materialetyper, der er på vore arkiver. Det ved denne bogs forfatter udmærket godt. Det skinner tydeligt igennem, at Michael Højlund Rasmussen som konservator i mange år har arbejdet med gennemgang af arkivernes bevaringsforhold og rådgivning vedr. en hensigtsmæssig bevaringspraksis. Det uudtalte slogan for bogen er mest muligt bevaring for pengene, og det er uden tvivl den bedste indfaldsvinkel til at nå igennem med de budskaber, der bør tages alvorligt i bevaringsarbejdet. Når en del nu faktisk kan lade sig gøre for små midler, er der ingen undskyldninger for at lade være.

Bogen giver en lang række meget nyttige anvisninger på, hvordan man kan og bør indrette sine magasiner, hvilke materialer der er bedst egnede til forskellige typer opgaver, og hvordan man kan foretage mindre reparationer selv uden at gøre mere skade end gavn. Det ideelle beskrives samtidig med at mere pragmatiske løsninger også præsenteres. Forfatteren giver læseren en baggrundsviden for at forstå de kræfter, der kan få en nedbrydningsproces til at accelerere, og den viden kan være nyttig både i interne diskussioner på arkivet, når der skal formuleres en bevaringspolitik og udadtil overfor politikere, der ikke helt forstår, hvorfor bevaring koster.

Bogen udmærker sig ved at være let læst og særdeles velegnet til at lade gå på omgang mellem alle arkivets medarbejdere. I slutningen er der flere litteraturhenvisninger til supplerende studier og anvisninger på forhandlere af de forskellige materialetyper

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De store rejser
Dansk Ekspeditionshistorie bd. 1-3
Luthers socialetik og det moderne samfund