Menu
Forrige artikel

Øm Kloster

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4797

 

Af Karsten Merrald Sørensen, museumsleder, ph.d.

Danmarks førende klosterarkæolog, Hans Krongaard Kristensen har udgivet endnu en stor bog omkring et af de danske klostre. Denne gang har Krongaard Kristensen kastet sig over Øm Kloster. Dette cistercienserkloster er blevet grundigt udgravet gennem mere end 100 år, og nu har Krongaard Kristensen samlet den store viden, som vi har omkring dette vigtige kloster. Hans Krongaard Kristensen har selv deltaget i flere af udgravningerne, så han har virkelig klosterruinen under huden – og det mærkes tydeligt i denne bog.

Som i de seneste bøger af Hans Krongaard Kristensen omkring forskellige danske klostre (Horsens Kloster, Mariager Kloster, Børglum Kloster og storværket Klostre i det middelalderlige Danmark), bearbejder han også omkring Øm såvel det arkæologiske materiale som de skriftlige kilder og gamle tegninger for at beskrive dette specielle klosters bygningshistorie. Bogen er fyldt med gode billeder og tegninger, der støtter de arkæologiske fund og beskrivelse, og der findes endog et par ekstra kort bagerst i bogen, der udfolder oversigt over klosteranlægget med fund.

Historien om cistercienserklostret Øm slutter med, at kong Frederik 2. i 1561 beordrede, at klostrets mure skulle nedbrydes, så stenene kunne genanvendes i Skanderborg Slot. Herefter forsvandt resterne af klostret ned under jorden, indtil man fra 1911 så småt begyndte på udgravningerne af det store anlæg. Bogen er opbygget med en gennemgang af hele historien. Først introduceres vi til emnet og får en grundig indføring i cistercienserordenen og dens andre klostre i Danmark. Herefter får vi en kort gennemgang af Øm Klosters historie, hvorpå Krongaard Kristensen tager fat på beskrivelse af udgravningerne af klostret og efterfølgende slavisk fører os gennem bygninger, anlæg, kanaler og brønde, kirkegården og gravene samt byggematerialerne. Det er en kolossal mængde viden, der er samlet i denne bog over knap 400 sider.

Som jeg nævnte, har Hans Krongaard Kristensen selv deltaget i, og flere gange ledet, udgravninger af klostret. Nu har vi denne fantastisk flotte bog, hvor Krongaard Kristensen med usvigelig sikker hånd samler og præsenterer os for det store og vigtige cistercienserkloster i Øm, der i sin storhedstid var en dominerende faktor i Danmark både magtmæssigt og vidensmæssigt. Det er en klar anbefaling herfra, hvis man interesserer sig for middelalderens historie generelt og særlig stor anbefaling, hvis man kan lide at nørde ned i danske klostres bygningshistorie speficikt.

[Historie-online.dk, den 15. december 2020]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hans Tausen mellem Luther og Zwingli
Kirkeretninger i Danmark
Frederiksborg Slotskirke