Menu
Forrige artikel

Et barnemord i Thy – en kriminalhistorie fra 1700-tallet

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6120

Af Birthe Korsbæk

Forfatteren har forsket i sine forfædre i slægten Bunch. Her fandt han beskrivelse af en forfærdelig tragedie, som fandt sted i sidste halvdel af 1700-tallet.

Hele hændelsesforløbet er meget grundigt beskrevet og dokumenteret af retsprotokoller, kirkebøger, brevvekslinger, skøder  m. m.

Den tragiske historie om Else, som i en fødselspsykose ombringer sit nyfødte barn, er jo forfærdelig nok. Det interessante er imidlertid hele behandlingen af sagen, som det udspiller sig i enevældens Danmark.

Forfatterens grundige forskningsarbejde gør læseren i stand til at følge hele forløbet. Rettergang – dom – benådning – de videre livsbetingelser for de berørte. Alt kan udledes af sagens akter og områdets kirkebøger. Alle de historiske dokumenter er med som bilag i uredigeret form og med ”oversættelse” til nutidsdansk.

Forfatteren fortæller med empati sin opfattelse af, hvordan tragedien har fundet sted og om dens indflydelse på livet i den lille landsby Vorring nord for Thisted.

De involveredes reaktioner udledes let af beskrivelserne i forhørsprotokollerne og af skrivelser sendt til øvrighedspersoner og til selveste enevoldskongen.      

Tidens straffemetoder var barbariske, men alligevel får vi indtryk af medmenneskelighed, medfølelse og forståelse fra øvrighedspersoners side, - og selv i enevældens tid kunne en simpel bonde skrive direkte til kongen, - og der blev handlet på hans henvendelser.

Gennem sagens dokumenter følger vi i detaljer en 1700-tals bondefamilies liv i krise og reaktionerne fra omgivende venner og familie på godt og ondt. Dokumenterne giver et godt indtryk af de kulturelle strømninger i datidens Danmark og af det juridiske system. Desuden kan sprogforskere få meget ud af at læse sagens akter og forhør. Alt i alt har vi en dokumentarisk guldgrube om 1700-tallets hverdagsliv og tænkemåde, som det kan udledes af dokumenterne.

Først en særdeles velfortalt dokumentarskildring af det tragiske forløb. Det har bestemt ikke alene værdi for slægtens efterkommere. Alle får her en realistisk forståelse for datidens livsbetingelser.

Alt er grundigt underbygget, Bl.a. af persongalleri af tidens øvrighedspersoner, citater fra retsprotokoller, kirkebøger, regningsbilag, skøder og meget, meget mere.

Et flot forsknings- og forfatterarbejde, som fortjener respekt og opmærksomhed.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fem Fyrsteslotte
Fra slottets tid
De byggede landet op