Menu
Forrige artikel

Thrige - Mennesket og virksomheden

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5521

Af Brian Wiborg

En bog på kun godt 100 sider om en af Danmarks markante industrielle virksomheder i det 20. århundrede virker umiddelbart som lidt af et vovestykke. Hvordan kan man få det hele med, når man som forfatteren René Schrøder Christensen ønsker at kommer hele vejen rundt om ikke alene virksomheden, men også dens stifter Thomas B. Thrige?

Det lykkes egentlig ganske godt, om end man aldrig får hverken Thomas B. Thrige eller hans virksomhed helt op under neglene under læsningen. Dertil er bogen for kort og vil for meget på for få sider. Bogen er ikke baseret på ny forskning, men derimod på den eksisterende af slagsen i en ny og kortfattet udgave. Bogens formål er i al sin enkelhed at beskrive virksomheden i store træk set i relation til den generelle udvikling lokalt, nationalt og international.

Først fokuseres der på Thrige selv. En mand, der fra jævne kår arbejdede sig frem til at være en af landets rigeste industrimænd. Resultaterne i skoletiden var ikke imponerende, men efter at være trådt i lære som smed viste der sig både evner og interesse for det tekniske felt. Efter læretiden høstede Thomas B. Thrige gode erfaringer hos forskelligartede virksomheder, og ikke mindst under et ophold i USA, hvor han i 1889 opnåede ansættelse i selveste Edisons laboratorium. Erfaringerne med arbejdet med elektricitet og elektromotorer blev trædestenen for hans virksomhed hjemvendt til Danmark i 1894. Med kapital i ryggen fra en morbror beskæftigede han sig i begyndelsen med elektriske installationer. Senere solgte han også cykler og producerede biler, men produktion af elmotorer og dynamoer blev hurtigt guldægget for Thomas B. Thrige. Og siden så han sig ikke tilbage. Fabrikken udviklede sig i hast, og i hver en krog af Danmark snurrede en elektromotor fra Thomas B. Thrige. Om Thrige selv hører man også lidt vedrørende hans menneskelige karakter. Han var tilsyneladende kølig og reserveret, men også en ivrig deltager i Odenses kulturelle liv. Meget mere får man så ikke at vide om ham som menneske, og derfor er det måske lige flot nok at give bogen undertitlen ”Mennesket og virksomheden”.

Virksomheden hører man til gengæld meget mere om. Bl.a. om dens ledelse gennem århundredet efter grundlæggerens død i 1938. Alle nævnes, ingen glemmes. Den mere produktionsmæssige historie sættes godt ind i en historisk ramme, så man får en fin forståelse af virksomhedens levevilkår. Udviklingen fra de første elinstallationer til storstilet masseproduktion af dynamoer m.m. beskrives også fint og kædes godt sammen med de udfordringer, der var i samtidens økonomiske krisetider mellem krigene. I efterkrigstiden var Thomas B. Thrige en af Danmarks største virksomheder, men den stærke vækst i samfundet, den internationale konkurrence og nedgang i indtjeningen medførte, at man i begyndelsen af 1960’erne måtte søge ind i en fusion med konkurrenten Titan. Det blev til Thrige-Titan A/S. Produktionen fastholdtes med elektromotorer, men man satsede også på elevatorer, skibskraner m.m. Omkring 1970 begyndte man at opkøbe andre konkurrerende virksomheder flere steder i landet, og i 1980 var koncernen så stor, at den måtte opdeles i seks forskellige divisioner som dels selvstændige aktieselskaber, dels underafdelinger af Thrige-Titan. Men 1980’erne blev også hårde år med mange økonomiske vanskeligheder og tab i virksomhederne. Den opbyggede koncern begyndte at smuldre næsten med det samme, den var fuldendt. I 1990’erne oplevede man en kraftig nedgang i markedet for industrimotorer, og koncernen med ca. 6.000 ansatte i Danmark i midten af 1960’erne sygnede nu hen. De sidste rester lukkede i 2009.

De tusindvis af mennesker, der gennem over 100 år havde sin gang på Thomas B. Thriges virksomheder, får også et ord med på vejen. Både hvor mange de var, hvordan de var uddannet, og hvordan de organiserede sig i fagforeninger. De mange produktgrene bliver også kort beskrevet. Slutteligt får man som læser indblik i den bygningsmasse, som stadig eksisterer i Odenses midte fra årtiers skiftende fabriksarkitektur og brugen af de enkelte bygninger til produktion, administration og beboelse.

Bogen om Thomas B. Thrige er velskrevet og vellykket på de præmisser, der gives på forhånd. Den giver således en bred indføring i en af Odenses vigtigste industrielle virksomheder, fint indrammet i en større historisk sammenhæng.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Industri, Industri
Fra stilstand til vækst
Stavnsbåndet