Menu

Find din slægt - og gør den levende.

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5558

Af Gitte Bergendorff Høstbo.

Slægtsforskning er for alle; fordi alle mennesker og slægter har en historie. At finde den er et stykke detektivarbejde, hvor du brik for brik samler puslespillet til et nuanceret billede af din slægt.

Sådan skriver de to forfattere Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen, der efter lang tids arbejde barsler med et meget fint velbåret barn, nemlig en ny håndbog i slægtsforskning.

Min første tanke da jeg så den lille brochure om bogen var - hvad kan de dog skrive, som ingen andre forfattere til de ellers meget gode håndbøger i slægtsforskning ikke allerede har skrevet?

Men denne bog – Find din slægt – og gør den levende - er en længe ventet bog, især for dem der leder efter ”fortsættelseskurser” i slægtsforskning. Dog skal det ikke forstås sådan, at nybegyndere i slægtsforskning ikke kan bruge bogen, for det kan de i allerhøjeste grad. Men bogen her har bare det ekstra, der også gør den spændende og lærerig for fortsættere i slægtsforskning.

Bogen er opdelt i 16 kapitler med følgende titler:

1.Sådan begynder du at slægtsforske

2.Hold orden! Gode råd til det videre arbejde

3.Gå på biblioteket

4.Sådan finder du det rigtige arkiv

5.Forfædrene i kirkebogen

6.Forfædrene fra vugge til grav

7.Forfædrene skrives i mandtal

8.Når forfædrene sprang soldat

9.Hvorfra kom forfædrene

10.Forfædrene på arbejde

11.Forfædrene i hus og hjem

12.Arven efter forfædrene

13.Hvordan gør du forfædrene levende?

14.Magtens Hierarki

15.Efterskrift – Lad os gøre noget ved det

16.Adresser m.m.

Desuden indeholder bogen ordlister og ordforklaringer samt en meget fin og omfangsrig litteraturliste, og et uundværligt stikordsregister.

I hvert kapitel præsenteres en mængde kendte og ukendte kilder med en meget grundig forklaring til hvert. I afsnittet ”Forfædrene i kirkebøgerne” fortælles om kirkebogens historie gennem århundreder, og den meget store forskel der er på de tidligst bevarede kirkebøger fra 1500-tallet og til nutidens skematiserede protokoller, samt den nye kirkebogs digitale tidsalder her i 2004 ” DNK” ”Den nye kirkebog”. Der fortælles bl.a. om indholdet i kirkebøgerne og deres registre samt hvordan man søger kirkebøgerne på nettet.

Bogen er andet end fødsel, konfirmation, død og skifter. Det er svært at beskrive alle afsnittene, der alle på hver sin måde fortæller noget vi alle ved, men beskrives i en sådan detaljeret form at det kan virke nyt og spændende. Der gås virkeligt i dybden med emnerne.

Et andet spændende afsnit er ”Når forfædrene sprang soldat”. Der fortælles om den hvervede soldat og landmilitsen. Landmilitsen blev udskrevet blandt bønderne, mens de hvervede soldater hvor størsteparten var udlændinge, der ernærede sig som lejesoldater. Der er detaljerede beskrivelser om kilderne i hæren, flåden og om militsen på Bornholm, Sønderjylland. Der fortælles om stambøgerne og deres inddeling, samt om tidernes skift fra stambøger til stamblade og stamkort, hvor man nu blev sorteret efter personer og ikke efter enheder.

Nu ville det blive en efterfølger til ”Find din slægt”, hvis jeg skal beskrive alle afsnit lige detaljeret. Men jeg kan fortælle at hvert afsnit har sine egen unikke og lærerige og ”jeg vil vide mere og komme i gang -måde” beskrivelse. De to forfatter formår at holde læseren fast i stoffet og giver én en trang til at komme i gang med slægtsforskningen.

Bogen har også et kapitel ”Hvorfra kom forfædrene”. Kapitlet omhandler de personer, som ofte driller en slægtsforsker, men også her er der hjælp at hente i de mange underafsnit, der beskriver såsom til- og afgangslister, Københavns politis mandtaller og registerblade, tyvendeprotokoller og meldingsprotokoller. Folkeregistret er beskrevet samt diverse vejvisere, adressebøger og skattebøger, også fæstekontorer, der allerede fra 1700-tallet kendes som det sted, hvor tjenestefolk med betaling kunne få kontakt med arbejdsgivere. Der er beskrivelser af skudsmålsbøger, som siden  1600-tallet blev kontrolleret af myndighederne for at holde rede på tyendet og løsgængerne. Også vandrebøger og opholdsbøgerne beskrives.

Kapitlet har også en beskrivelse af indvandringen, som bl.a før Grundloven i 1849 krævede en kongelig tilladelse for at bosætte sig i Danmark. Det er dejligt at der er givet et så fint billede af de mange forskellige miniorteter, som herrnhutterne, jøderne, hollændere, kartoffeltyskerne, svenskerne, katolikkerne og roepolakkerne m.m., der alle kom og bosatte sig i Danmark gennem århundreder.

Endnu et spændende kapitel er ”Magtens hierarki”. Det er nok her, det mest overraskende moment i bogen skal findes. Her beskrives hvordan landets administrative system er bygget op i de forskellige tidsperioder. Her beskrives den Gejstlige kommandovej (Biskop, Provst, Sognepræst , Degn m.m.), den Verdslige kommandovej (Stiftamtmand, Amtmand, Amtsråd m.m.), den Retslige kommandovej (Højeste ret og Kongens retterting), og Administrationens sagsbehandling og søgemidler (Journaler), Kongen og Centraladministrationen (Enevælden, Danske Kancerli, Rentekammeret m.m.), Sønderjylland (Hertugdømmerne, Amtstuen, Husfogeder, Herredsfogeder m.m).

Det væsentlige kapitel i bogen, men ikke det sidste, syntes jeg er ”Hvordan gør du forfædrene levende?”. Kapitlet indeholder mange gode ideer til at få kød og blod på vore aner.

Har de været på kant med loven, kan de findes, (beskrivelse af retsbetjenten), har de været syge, fattige eller krøblinger er der beskrivelser af dem i fattigvæsenets arkivalier. Der kan findes beskrivelser af anerne, hvis man er heldig i forskellige aviser (beskrivelse af hvor man finder aviserne m.m.), vi kan også finde ud af om anerne har fået fine ordener eller ej.

Bogen fortæller også om vigtigheden i at søge hjælp hos nulevende slægtninge, finde billeder samt hvor det er muligt at søge i forskellige billedbaser på nettet. Jeg har personligt i min slægtsforskning haft stor glæde af at opsøge fjerne slægtninge i jagten på et billede af en ane, der sammen med mange af de gode råd, som denne bog også giver, har givet et nuanceret billede af anens personlighed.

Der er mange roser til denne overraskende bog, men dog alligevel ingen roser uden torne. Jeg kunne dog ønske at bogen levede mere op til sin titel - nemlig ”Find din slægt - og gør den levende”. Der er meget interessant læsestof at finde i bogen, men det kan til tider også være tungt stof at læse 392 sider. Min personlige mening er at der mangler en del illustrationer inde i bogen. Bogens forside er meget flot illustreret i en flot dæmpet farve, der passer godt til de gamle billeder af fjerne slægtninge. Bogen indeholder enkelte diagrammer, men det kunne have været godt med eksempler på de nævnte kilder. Det er jo mange gange billederne, der gør en bog levende!.

Men ses der bort fra dette er min konklusion at jeg syntes bogen er en guldgrube for alle dem, der vil prøve andre kilder end de sædvanlige, såsom kirkebøger og skifter. Det er helt sikkert at bogen vil gøre os alle sammen til endnu bedre slægtsforskere end dem vi er nu.

Et stort tillykke til de to forfattere.

Se relaterede artikler
Slægtens myter
Dansk-norske skæbner før og efter 1814
Slavernes slægt