Menu
Forrige artikel

Nordisk Oldkyndighed og Historie

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 738

 

Af arkæolog cand.mag. Benny Staal

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab udgav i 2023 to bind af Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie for henholdsvis 2019 og 2020. Under overskriften "Mønt og magt – Danmarks Monetarisering 1074-1241” indeholder 2019-bindet, som er på 249 sider, blandt andet tekst med opdatering af møntrækken 1134-1241, analyse af Danmarks monetariseringsproces og Danmarks monetarisering 1074-1241 foruden en opsummering, et engelsk referat, en litteraturliste og otte sider bilag samt 99 sider katalog. 2020-bindet, der er på 143 sider, indeholder et katalog for perioden 1134-1241. Her er alle kendte mønttyper præsenteret ved farvefotos og udtegninger. Der er således tale om et værk, som er et "must" for enhver detektorfører, som finder mønter fra perioden, samt i øvrigt alle med numismatisk interesse i den tidlige middelalder.

Bøgerne er resultatet af arkæolog og museumsinspektør på Museum Østjylland Thomas Guntzelnick Poulsens ph.d.-afhandling, som blev forsvaret i maj 2021. Der er således tale om helt nye observationer og resultater, som er medvirkende til forståelsen af udviklingen i Danmarks tidlige middelalder, ja faktisk siden vikingetiden. Mønter fortæller historie på sin helt egen måde, og Guntzelnick Poulsens undersøgelser viser, at udviklingen ændrede sig fra 1200-tallet. Der skete en markant stigning i brugen og dermed udbredelsen af mønter, hvilket igen betød, at mønterne blev benyttet overalt i landet.

Netop 2020-bindet er særligt anvendeligt til identifikation af jordfundne mønter, i det omfang disse er nogenlunde "læselige".

Man kan erhverve sig de to bind af Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie ved henvendelse til sekretariatet på oldskriftselskabet@oldskriftselskabet.dk, der har til huse på Nationalmuseet i København. 

Se endvidere: https://www.oldskriftselskabet.dk/aarboeger-for-nordisk-oldkyndighed-og-historie.aspx

[Historie-online.dk, den 9. januar 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Glimt fra vikingetiden
Roskildebispens byggeri
Middelalderens danske cistercienserklostre