Menu

Hvem anmelder bøger på historie-online?

Kategori: Bøger
Visninger: 8141

Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Lone Alstrup. Professionsbachelor i folkeskolen

Palle Andersen, Historisk Samling fra Besættelsestiden

Ronny Andersen

Simon Ankjærgaard

Birgitte Arffmann, Tidligere sognepræst

Winnie Bak-Vidriksen

Tønnes Bekker-Nielsen, lektor, dr.phil., Syddansk Universitet

Bjarne Søndergaard Bendtsen. Ph.d. Gymnasielærer

Lars Bisgaard. Lektor. SDU

Jacob Halvas Bjerre, Ph.d.-stipendiat, Statens Arkiver og CBS

Anders Bloksgaard, Limfjordsmuseet

Christen Bonde

Else-Marie Boyhus, mag.art.

Peter Brunbech, ph.d., HistorieLab

Palle Bundgaard. Slægtsforsker

Jørgen Burchardt

Jesper Meyer Christensen, arkivar, Erhvervsarkivet

Mads Christensen, Cand.mag. i filosofi og dansk

Rasmus Christensen

Skjold Christensen, Arkivleder Strynø Lokalhistoriske Arkiv

Tommy P. Christensen, MVO, Cand.mag. i historie og kunsthistorie

Caspar Christiansen, Mag. Art.

Folmer Christiansen. Museumsinspektør

Inge Christiansen. Museumsinspektør, Køge Museum

Ning de Coninck-Smith, professor mso, Aarhus Universitet, DPU

Gerd Conradsen

Bjørn Westerbeek Dahl

Peter Dragsbo, Museumsleder

Anders Ellegaard, cand. jur.

Espen Kirkegaard Espensen

Preben Etwil, cand. polit. seniorkonsulent

Peter Fransen. Ph.d., seniorforsker

Trine Grejsen, arkivar

Steen Ivan Hansen. Cand.mag

Steffen Harpsøe. Arkivar

Mette E. Havsteen-Mikkelsen. Etnolog, mag. art

Niels Hein, Museumsinspektør

Irene Hellvik. Museumsinspektør. Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup

Peter Henningsen, overinspektør og enhedsleder, Frilandsmuseet

Mogens Bo Henriksen. Museumsinspektør, Odense Bys Museer

David Høyer. Museumsinspektør, Statens Forsvarshistoriske Museum

Gunnar Jakobsen. Told- og Skattehistorisk Selskab

Martin Jensen. Cand.mag

Mona Jensen. Historisk Samling fra Besættelsestiden

Jan P. Jessen. Cand. mag. Formand for Dansk Historisk Fællesråd

Line Jørgensen, ekstern lektor, Europæisk Etnologi Københavns Universitet

Mikkel Leth Jespersen

Poul Ulrich Jensen, arkivar, historiker

Christian Juel. Arkæolog, mag.art., Vejleegnens Museer

Magne Juhl

Christian Kaaber. Antikvar, mag. Art.

Louise Nyholm Kallestrup. Institut for Historie, Syddansk Universitet

Lars Kjær. Arkivar mag art, Køge Byhistoriske Arkiv

Kristine Kjærsgaard, lektor, Syddansk Universitet

Michael Koch

Jannie Uhre Kongsgaard, Ph.d.

Karl Christian Lammers. Lektor. Saxo-instituttet

Jørgen S. Larsen

Maria Lauridsen. Museumsinspektør. Odense Bys Museer

Jesper Lillelund, cand. mag. i historie og samfundsfag og gymnasielærer

Kirsten Lindberg. Arkitekt m.a.a., dr.phil.

Thor Janus Lomborg. Stud mag i historie

Ditte Lærkedahl Jensen, cand. mag.

Agnete Birger Madsen. Historiker Ph.d.

Rene Meilby Jensen. Cand.mag

Tue Magnussen

Vibeke Vandrup Martens, arkæolog, Oslo

Thomas Mathiasen. Arkivleder for Sørup og Sct. Jørgens Lokalhistoriske Arkiv, Svendborg

Jørgen Mikkelsen. Arkivar

Ester Monrad. HF-lærer på Københavns VUC

Peter Mouritsen Arkivar, Silkeborg Stadsarkiv

Ida Munk, cand.mag, direktør

Jørgen Mührmann-Lund. Institut for Kultur og Samfund, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet

Claus Møller Jørgensen. Lektor. Historie og Klassiske Studier, Aarhus Universitet

Michael Agerbo Mørch

Carsten Egø Nielsen. Cand.phil, seniorkonsulent

Henrik Gjøde Nielsen. Ph.d.-stipendiat. Institut for Kultur og Globale Studier. Aalborg Universitet

Torben K. Nielsen. Lektor. Historiestudiet, Aalborg Universitet

Michael Nobel Jakobsen. Museumsinspektør, Koldinghus

Caroline Nyvang, postdoc, SAXO-instituttet, Københavns Univers

Ulf Näsman, Professor i arkeologi, Linnéuniversitetet, Kalmar

Thorsten Borring Olesen, Institut for Kultur og Samfund, Afd. for Historie, Aarhus Universitet

David Holt Olsen

Henrik Nedergaard Olsen

Erik Helmer Pedersen

Thomas Petersen, universitetslektor emer.

Poul Porskær Poulsen. Redaktør, redaktør, historie-online.dk

Charlotte Nelann Rabjerg. Cand.mag

Brian Traantoft Rasmussen, cand.soc. og museumsinspektør

Jesper Hjarsbæk Rasmussen. Cand.mag i historie og samfundsfag

Vigand Rasmussen. Lektor emer.

Kim Rathleff

Helle Ravn, kulturhistoriker

Mads Ravn, Ph.D. Forskningschef. Vejle Museerne

John Rendboe. Museumschef, Billund Museum

Michael Riber Jørgensen. Museumsinspektør

Mogens Rüdiger, professor mso, dr.phil.

Pernille Røn

Per Ole Schovsbo. Arkæolog, dr. phil., museumskonsulent

Ole Schramm, cand. mag. i historie og musik

Maria Simonsen Cand. mag

Kaare R. Skou. Journalist, forfatter

Louise Skyggebjerg

Anders Otte Stensager

Benny Staal. Cand.mag

Michel Steen-Hansen. Direktør. Danmarks Biblioteksforening

Anne Marie Storm, musikpædagog

Einar Storm

Kresten Søe

Anne Sørensen. Amanuensis, ph.d. Historisk Afdeling, Aa.U.

Erik Ingemann Sørensen

Karsten Merrald Sørensen. Museumschef, Fredericia

Nils Arne Sørensen. Professor, SDU

Kenn Tarbensen. Arkivar, Erhvervsarkivet

Henrik Thystrup

Christian Toftgaard. Museumsinspektør. Sea War Museum

Lene Tranberg

Per Bugge Vegger, Mønsted Kalkgruber

Ulla Weishaupt

Brian Wiborg, museumsinspektør

Inger Wiene, museumsinspektør

Hans Jørgen Winther Jensen. Museumsinspektør, ph.d., Hørsholm Museum

Johnny Wøllekær. Arkivar, Odense Stadsarkiv

Jakob Ørnbjerg. Ph.d. stipendiat