Menu
Forrige artikel

Barndomsliv i en jysk landsby

Kategori: Bøger
Visninger: 4283

Af Birthe Korsbæk

En interessant erindringsbog der kan lære læseren meget om, hvordan barndomslivet kunne være på landet i ”gamle dage”.

Forfatteren tager en række emner op, emner som betød noget i menneskers hverdag: Fødselshistorier, dåb, slagtning af julegrisen og dens anvendelse - selv de stiver børster kunne bruges til pensler, blæren blev en ”rumlepotte”, et skattet stykke legetøj.

Man var selvforsynende med de fleste fødevarer, foruden at man kunne gå til byen og sælge af sine varer. Vi læser barndomserindringer om arbejdet med disse produkter, som var omfattende for både voksne og børn: Håndmalkning, smørkærning, ølbrygning, bagning m. m.

Den personlige hygiejne såsom hårklipning, lusekæmning, vask af mennesker og tøj, spinding på rok og meget mere, -sådan som det foregik på landet i disse tider.

Vi får fortalt om et besøg i Fredericia med krigsminder, der gjorde indtryk på en lille dreng.

Børneopdragelsen, som i disse tider var ret så korporlig, og skolegangen og skolestuen samt den årlige eksamen beskrives. Retfærdige og uretfærdige oplevelser, som gjorde indtryk på forfatteren.

Vi læser om barndommens hverdage og festdage. Sygdomme og ”behandling” hos kloge mænd og kvinder.

Sommerlege og vinterlege. Fascinationen ved at lære at læse. Vi får beskrevet de gamle lege på en måde, så vi kunne genoptage dem: ”Drive so” – spille trille, skøjteløb på træskoringe (i mangel af skøjter), hjemmelavede slæder, - i det hele taget måtte man selv fremstille sit legetøj. Legene og legetøjet er beskrevet, så det sagtens kan eftergøres af en interesseret læser.: Skralder, piske, pilefløjter og en ”skræv” ( den interesserede læser finder ud af, hvad det er for et instrument). Materialerne kunne være piletræ, garnrester, gamle klude, grene og kviste. Remser og blomsterblade kunne give varsler om fremtiden.

Adskillige kortspil beskrives, og ved hjælp af nødder kunne mange spil og lege ”opfindes”.

Forfatteren kommer desuden ind på mange andre forhold som fødselshistorier, overtro, slægtshistorier og personbeskrivelser. Beskrivelserne af levevilkår i en fattig husmandsfamilie, mad, drikke, opdragelse, skolegang er givetvis almengyldige for datiden.

Alt dette fører så til slut til lidt moral angående det udviklende i at lade børn bruge deres fantasi og finde på lege selv.

89 siders interessant læsning om ”de gode, gamle dage” og de gamle lege, samt om datidens skolegang og behandling af børnesygdomme.

Erindringerne er nedskrevet i perioden 1931-1945 i forfatterens to sidste leveår.

Forfatterens opvækst med dagligliv og skolegang skete i Pjedsted sogn ved Fredericia, men levevilkårene i en fattig husmandsfamilie var ikke så forskellige fra andre områder i Danmark.

Et fint lille værk for alle med lidt ”nostalgisk” interesse for vor fælles fortid.

Historie-online.dk, den 4. juli 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ærø Museums Årbog 2020
Gladsaxe
…et meget ilde berygtet Fruentimmer