Menu
Forrige artikel

Bibelen i Danmark

Kategori: Bøger
Visninger: 4572

 

Af Birgitte Arffmann. Tidligere sognepræst i Vejle

Titlen ”Bibelen i Danmark. 500 års kirke- og kulturhistorie” lyder måske som et værk, der er skrevet til en lukket kreds af særligt interesserede. Men sådan er det ikke. Det er en righoldig bog, lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet, Carsten Bach-Nielsen, har skrevet. Carsten Bach-Nielsen er en flittig mand. Han skriver godt, og han har en omfattende viden, som han med rund hånd og en vis portion tør humor øser ud af. Man kommer vidt omkring, når man går i gang med det digre værk om Bibelen på dansk grund, ja man kommer helt fra reformationstidens hidsige teologiske diskussioner, via Leonora Christines Jammersminde, til mannakorn i små skåle, Kaj Munks skuespil, musicalen Jesus Christ Superstar, Filmen om Ben Hur og helt frem til bibelcamping og moderne danskere, der finder Bibelen på nettet. Undervejs kommer vi rundt om både middelalderlige kalkmalerier, kongers taktiske kampe, fromme andagtsbøger, Vajsenhuset og Bibelselskabet, vækkelsesbevægelser, broderede stykker med bibelord, husgeråd med bibelske motiver, salmedigtning, ateisters angreb på kirke og kristendom samt kirkekunst gennem tiderne. Dertil kommer, at historien om Bibelen på dansk grund fortælles, så læseren også får enten genopfrisket sin viden eller lært noget nyt om både danmarkshistorien og europæisk historie.

Omslaget til bogen er både smukt og velvalgt. Det er en gengivelse af Michael Anchers billede fra 1909 af sin svigermor ”Fru Brøndum læser i Bibelen”. Billedet tilhører Skagens Kunstmuseum. Forsiden og bogens titel fortæller præcist, hvad bogen indeholder, nemlig en gennemgang af Bibelens betydning i Danmark illustreret med en overdådighed af gode billeder. Bogens undertitel: ”500 års kirke- og kulturhistorie” skal tages for pålydende, bogen er ikke kun interessant i kirkelige sammenhænge, den er også et kunst- og kulturhistorisk værk.

Og så handler den i høj grad om det, som den gamle fru Brøndum gør, nemlig at læse Bibelen som lægmand. Det var jo det, Martin Luther kæmpede for, at menigmand skal kunne læse, hvad der står i Bibelen. Sådan var det ikke i middelalderen. Da havde kirkens veluddannede præster patent på at læse og fortolke skriften. Biblerne var håndskrevne og yderst kostbare, der var ikke mange af dem. Det gamle Testamente er skrevet på hebraisk og Det nye Testamente på græsk; men de fleste præster læste Bibelen i den latinske udgave, Vulgata. Martin Luther oversatte den samlede Bibel fra grundsprogene til et tysk, der kom til at danne skole. Hans værker kunne udbredes med lynets hast, fordi han skrev og udgav samtidig med, at Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten, og både hans bibeloversættelser og hans teologi blev hastigt udbredt og dannede skole. Også i Danmark blev Bibelen oversat og gik i trykken. Det var ikke alle bibeludgaverne, der var lige heldige, nogle var dårligt oversatte, nogle var trykt på dårligt papir, og andre var illustrerede med elendige billeder, men alligevel, der skete noget afgørende nyt, da Bibelen kunne gå i trykken og købes og læses af almindelige mennesker.

Men hvis man skulle læse, hvad der stod i Bibelen, så krævede det, at man i det hele taget var i stand til at læse. Også kampen mod analfabetismen hørte med til udbredelsen af den nye trykte Bibel. Børn lærte at læse, og deres læsebog var Bibelen på modersmålet.

På reformationstiden blev Bibelen meget hurtigt oversat til dansk, men så begyndte diskussionen om principperne for at oversætte. Skal man holde sig til teksten og oversætte så tekstnært som muligt, eller skal man oversætte som Martin Luther gjorde det, så indholdet er til at forstå, og det rent sprogligt er en fornøjelse? Det var der ikke enighed om blandt de lærde, og det er der stadig ikke. Bogen rummer en meget grundig gennemgang af de danske bibeloversættelser fra reformationstiden til i dag og de mange teologiske og sproglige kampe, der er udkæmpet i tidens løb. Men et er selve Bibelen, noget andet er dens brug. Også den menige bibellæsers tilegnelse af Bibelens indhold kommer forfatteren godt rundt om, og han runder af med overvejelser over, hvad den lette adgang til Bibler i mange forskellige oversættelser og udgaver for både børn, unge og voksne, som vi har i dag, kommer til at betyde for fremtiden.

Bogen om Bibelen på dansk grund fortjener at blive købt og læst med interesse og fornøjelse. Den kan varmt anbefales.

[Historie-online.dk, den 20. januar 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Grundtvigianisme i det 20. århundrede
Pligt og omsorg
Roskilde Domkirke