Menu
Forrige artikel

Bogstakken, uge 17, 2022

Kategori: Bøger
Visninger: 2099

 

Jakob Danneskiold-Samsøe: Rejsen mod Europa. De første 1000 år. Gads forlag. 536 sider. 399,95 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Peter Dürrfeld: Mine sporvogne – alle atten linier! Sporvejshistorisk Selskab. 152 sider.  (www.sporvejsmuseet.dk)

Anders Troelsen: Kunstværk, udenværk og visuel kultur. Om at se på billeder. Aarhus Universitetsforlag. 662 sider. 499,95 kr.

Vejle-Avisen. Begivenheder i perioden 1970-1979 redigeret af Morten Kahr Sørensen. Byhistorisk Forlag, Vejle. 118 sider. 175 kr.

Zise. Told- og Skattehistorisk Årbog. 44. årg. Red.: Henrik Gjøde Nielsen. told- og Skattehistorisk Selskab 2021.  (Bl.a. artikler om Esbjerg Toldkammer, grænsegendarmer, revision af Øresundstoldregnskaberne m.fl.)

[Historie-online.dk, den 27. april 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken uge 13
Bogstakken, uge 51, 2019
Bogstakken, uge 06, 2021