Menu
Forrige artikel

Bogstakken, uge 47, 2018

Kategori: Bøger
Visninger: 4133

 

Ole Degn: Fremgang, krise og stilstand. De danske byers historie 1536-1720. Museum Tusculanums Forlag. I kommission for Told- og Skattehistorisk Selskab. 346 sider. 348 kr.

Jørgen Gram Christensen og Flemming Hundevad Meng: Musikhistoriske byvandringer i Vejle. Byhistorisk Forlag, Vejle. 43 sider. 80 kr.

Han Herred Bogen 2019. Lokalhistorisk Årbog for Øster og Vester Han Herred. Udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred 2018. 263 sider. (Bl.a. artikler om Øland-Gjøl Dæmningen, 50’erne i hhv. Aggersund og Fjerritslev m.fl.)

Aksel Hundslev: Under kastanjetræet – 1940’ernes farvel til bondesamfundet. Byens Forlag. 500 sider. 299 kr.

Simon Jacobsen: Den store vækkelse. Den dansk-amerikanske evangelist Morris Carl Johnsons liv og tjeneste. Forlaget Udfordringen. 293 sider.

Nina Javette Koefoed, Bo Kristian Holm og Sasja Emilie Mathiasen Stopa (red.): Religion som forklaring? Kirke og religion i stat og samfund. Festskrift til Per Ingesman. Aarhus Universitetsforlag. 363 sider. 349,95 kr.

Marco L. Petersen (red.): Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen. Syddansk Universitetsforlag. 483 sider. 398 kr.

Jannie Rosenberg Bendsen og Mogens A. Morgen: Fredet. Bygningsfredning i Danmark 1918-2018. Strandberg Publishing. 368 sider. 349,95 kr.

Lis Thavlov (red.): Det handler om Silkeborg – i tekst og billeder. Udgivet i anledning af Silkeborg Arkivs 100 års jubilæum. Silkeborg Biblioteks Forlag Skabertrang

Niels Henrik Thormann: Hernings grundlæggelse – Mennesker og dramatik i 1820’ernes Hammerum Herred, Herning 2018. 116 sider, farveill., hardback, 200 kr. UBIREX

Trap Danmark 6. udgave. Bind 28: Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe. 331 sider. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Vejlebogen 2018. Årbog for Byhistorisk Samfund for Vejle. Udgivet af Byhistorisk Forlag, Vejle 2018. 128 sider. (Bl.a. artikler om Vejle toldkammer, Lido garnisonen, barndom i Staldgaardsgade og Søndermarken m.fl.)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken uge 02, 2018
Bogstakken, uge 16, 2022
Bogstakken uge 11