Menu
Forrige artikel

C.S. Lewis

Kategori: Bøger
Visninger: 1206

 

Af Jytte Kjær Schou

En velskrevet og passioneret biografi om en af de største kristne tænkere og forfattere i det 20. århundrede.

Forfatteren er sognepræst og redaktør ved og medstifter af det danske C.S. Lewis-selskab. Hans begejstring for Lewis er smittende og udmønter sig i et undertiden meget billedrigt sprog. Bogen er den første danske biografi om Lewis, og den giver et fint indtryk af hans personlige liv og hans virke og forfatterskab. Aallmann er tydeligvis betaget af det Oxford, Lewis virkede i gennem en årrække. Han fremmaner de smukke historiske bygninger, naturen langs floden, hvor mange åndrige samtaler fandt sted, og atmosfæren når Lewis mødtes med ligesindede kristne mænd til inspirerende samtaler i en tåge af tobaksrøg og med fyldte ølkrus. Et næsten forførende billede af det gamle England.

Aallmann er en glimrende formidler af Lewis’s kristendomsforståelse. Som Lewis selv forstår han at tale jævnt og engagerende om det åndelige, og med udgangspunkt i sit indgående kendskab til Lewis’s værker belyser han klart og tydeligt hovedpunkterne i Lewis’s kristne tankesæt. Lewis havde en evne til at pille dogmer fra hinanden og vende tingene på hovedet for at belyse dem ud fra nye synsvinkler. Aallmann fremhæver hans store betydning ikke mindst som brobygger mellem forskellige kristne konfessioner, en betydning der rækker helt ind i vores afkristnede nutid.

Vi følger Lewis’s udvikling fra en vanskelig barndom over en række forfærdelige kostskoleophold, indtil han endelig fik næring til sin kundskabstørst ved privatundervisning hos faderens gamle skoleder, der introducerede ham for de store klassikere. Hans opgør med barndommens strenge protestantisme førte til en årrække som ateist, indtil han endeligt, nærmest modstræbende, genfandt troen, men i en anden form, ikke mindst inspireret af venskabet med Tolkien.  Længe inden havde han oplevelser med øjeblikke af overrumplende glæde og en ubestemmelig længsel efter noget højere. Hans kærlighed til nordisk mytologi og middelalderens ridderromantik var også forløbere for hans omvendelse. Nu gav det hele pludselig mening, og han kom til at se de gamle myter som poetiske tilnærmelser til den endelige sande myte, kristendommen.

Lewis er mest kendt for sine populære, klassiske børnebøger om Narnia, hvor han med held smuglede kristendommen ind i mytisk form. Hans forfatterskab er imidlertid langt bredere. Han skrev både teologiske fagbøger og skønlitteratur inden for forskellige genrer. Han elskede en god historie og fik i sine fiktive værker mulighed for at smugle sin kristne livsforståelse ind. Også på andre platforme fik han betydning. Sit folkelige gennembrud fik han med sine populære radiotaler under II Verdenskrig. Han var ikke pacifist og deltog selv i I Verdenskrig. Han levede efter ridderidealet, hvor han forenede to modsatrettede egenskaber, beskedenhed i hverdagslivet, men kampklar når det gjaldt. Radiotalerne mundede senere ud i bogen ”Fælles kristendom”, det 20. århundredes mest populære evangeliske bog.

Aallmann tegner et inciterende billede af en sprænglærd mand, der levede et beskedent liv og var godgørende i det skjulte. En original tænker med en tidløs kristendomsforståelse og en evne til at formidle den fra hjertet i skrift og tale. Aallmann udtrykker i forordet et beskedent ønske om, at hans bog vil inspirere en eller to læsere til at gå i gang med Lewis’s værker. Mon ikke det ønske så rigeligt bliver opfyldt, for Aallmanns kompetente formidling af Lewis’s kristne livssyn er medrivende og understreger Lewis’s aktualitet som fortolker af intet mindre end meningen med livet.

[Historie-online.dk, den 5. oktober 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Tage Skou-Hansen - Et forfatterskab
Big Bill
Lensgreven