Menu
Forrige artikel

Den brogede verden

Kategori: Bøger
Visninger: 5541

Af Peter Mouritsen

Erindringsbøger kan have mange udformninger og mange formål. Forhenværende lektor i russisk historie ved Aarhus Universitet, Thomas Petersen har begået en, der samtidig er en form for samling af ’seneste værker’. Og der er bestemt tale om en læseværdig udgivelse, selv om der skal dryppes et par dråber malurt i bægeret.
Bogen har tre dele. En med såkaldte anekdoter - en form for erindringsglimt, der i kort tekst binder en ende på et emne, en oplevelse eller en tanke. Næste del, og klart bogens stærkeste er en samling af kronikker og andre artikellignende arbejder om en mængde emner. Selvfølgelig mest om erfaringerne fra arbejdet med Rusland og Sovjetunionen, men også en betragtelig del om opvæksten i Sønderjylland på en lille gård med sandjord og asparges. Sidste del er en samling af anmeldelser som alle har været bragt her på Historie-Online. Bogen er helt i tråd med gode russiske traditioner på 646 sider uden billeder. På mange måder forfriskende traditionelt at lade det skrevne ord bære de mange oplevelser, erindringer, synspunkter og indspark. Bogen er udgivet og redigeret af forfatteren selv.

Fyldte chokolader

Læser man bogen fra en ende af, kan man næsten opleve det som at tage fra et fad med fyldte chokolader. De forskellige emner kommer i en tilsyneladende uprioriteret orden. Et sted er vi på togrejse med stortudende russiske ambassadepiger fra Sovjetunionen over Polen og Tyskland til København, for straks efter at deltage i hjemmeslagtningen på barndomsgården i Tidsholm nær Tønder og inden længe tegnes linjerne op i konflikten over Nagorno-Karabakh, fundering over problemer i russisk litteratur, Klaus Rifbjerg, revolution, efterretningstjenester med meget mere. Det er et meget broget billede og dermed passer indholdet utrolig godt til bogens titel – Den brogede Verden. Heri ligger også en hilsen til H. V. Kaalund og implicit en kærlighedserklæring til livet.

Baggrunden for denne samling af erindringer, erfaringer og tanker - så spændende, muntre og livsbekræftende de er, er knapt så rosenrød. Forfatteren blev i 1999 ramt af en blodprop i hjernen som derved forandrede alt. Som tidligere studerende på Slavisk Institut på Aarhus Universitet husker jeg tydeligt den dag, sekretæren kom farende ind og afbrød undervisningen med den forfærdelige nyhed.

Efter blodproppen begyndte Thomas Petersen at skrive – han driver en hjemmeside som også har titlen www.denbrogedeverden.dk og har skrevet et væld af kronikker til først og fremmest Flensborg Avis. De forskellige skriverier, fraset anmeldelserne på Historie-Online, er tydeligvis refleksioner over begivenheder i verden, om det så er den helt nære med børnebørns uskyldige visdom eller dramatiske begivenheder i den anden ende af verden. Et eller andet har for hver tekst fremkaldt en erindring eller hentet en erfaring frem fra skatkammeret af erfaringer og viden fra et langt og begivenhedsrigt liv. Ofte kan man se, hvad der har udløst inspirationen – for eksempel en af samfundsdebatterne eller en nyhed i medierne. Andre gange er det ikke til at se. Desværre er der ingen introduktion til de forskellige tekster, og kun få er daterede. Oftest hedder det blot ’Kronik i Flensborg Avis’. Jeg kunne godt have ønsket mig en datering og et ord om inspirationen her og der. På den anden side tvinges man på denne måde til at læse kronikken eller artiklen i sin egen ret – og de fleste kan sagtens bære det.

Lidt malurt

Præmissen for bogen er, at materialet er ’genudgivelser’ i den forstand, at de fleste har været trykt tidligere i en eller anden form og hvis ikke det er tilfældet, har været lagt ud på før nævnte hjemmeside. Samtidig er indholdet samlet af de tre forskellige genrer anmeldelse, kronik/artikel eller anekdote. Det betyder, at der er en hel del overlap mht. emner – der gælder særligt mellem kronikker/artikler og anekdoter, og det kan af og til godt virke trættende at læse den samme historie flere gange, selv om den er præsenteret i forskellige omgivelser og det her og der er forskellige pointer, der drages frem. Det havde i flere tilfælde været godt at prioritere et par af historierne ud.

En anden dråbe med malurt har jeg også fundet i bægeret med de nævnte anekdoter. På plussiden må fremhæves, at de er korte og godt afrundede. Men flere af dem bliver noget banale og opnår ikke den almene interesse og kvalitet, som jeg tillægger flertallet. Det drejer sig primært om de anekdoter, der handler om børnebørnenes uskyldige visdom, men der er også et par andre – her træder naturligvis et element af smag og behag ind. Det er ikke en del, der fylder så meget i bogen. Men for mig springer de i øjnene som lidt ved siden af resten af indholdet.

Med disse dråber malurt dryppet i bægret vil jeg også fremhæve, at der blandt historierne er nogle særdeles spændende og bemærkelsesværdige historier – der gør, at jeg sagtens kan anbefale bogen – og det er jo ikke forbudt at spole lidt, hvis man synes noget gentager sig eller måske bliver lidt for internt.

Hvad kan man læse om

Som nævnt dækker ’Den brogede verden’ en meget bred palette af emner og der er virkelig nogle fine historier imellem. Jeg kan godt lide de lidt mere uddybende som den om sprogforskeren Wilhelm Thomsen fra Randers – hvor en stor men nu nærmest glemt akademikers meritter gennemgås, og vi hører om den betydning, han havde i sin samtid. En anden er introduktionen til Maksim Gorkij og dennes Utidige tanker, som blandt andet fortæller om proletarforfatteren og hans forhold til den russiske revolutions og dens ledere. Men man skal heller ikke se bort fra historierne som vender hjem til barndommens land og en opvækst på et landbrug, som slet ikke eksisterer i dag. Om overgangen til den moderne verden og den implicitte historie om en mønsterbryder – som det hedder i dag – der gjorde turen fra et lille landbrug til en akademisk karriere på Aarhus Universitet. Det er mange flere emner og heri blandt mange perler, og Den brogede verden anbefales således.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sjostakovitj. En sovjetkunstner
Leonora Christina
Billede for billede