Menu
Forrige artikel

På historisk rundrejse i Skåne

Kategori: Bøger
Visninger: 5979

Af Henning Lyngsbo

I betragtning af, at Skåne vel er den landsdel i Norden, der har været udsat for de længste og blodigste krige, er det relativt få bøger, der er udkommet om disse rædselsperioder.

Fra dansk side har det ligesom ikke været comme il faut at skrive om politisk uduelige og uansvarlige danske regenter, for slet ikke at tale om deres manglende evner som feltherrer.

Fra svensk side har der ikke været interesse i at få ribbet op i de ugerninger, som de svenske regenter lod påføre den skånske befolkning.

Sådan har det været, siden Skåne fra at være en gammel landsdel i det danske rige i 1658 indgik i det svenske rige. Og da skandinavismen startede sine drømmerier om en eller anden form for nordisk union midt i 1800-tallet medførte det så megen fokus på forbrødring mellem Sverige og Danmark, at der på det nærmeste blev sat en prop i flasken med fortidens alt andet end broderlige historier.  

Først i 1900-tallet blev der lettet lidt på proppen og siden Øresundsbroens tilkomst er proppen helt fjernet. Nu kan skåningerne åbne op for århundreders frustrationer. Fjerne forsvenskningens åg og åbent vedkende sig deres danske rødder.

Jesper Asmussens bog illustrerer til fulde, at den danske arv er ved at blive afdækket. Hans bog om Skåne er en odysse gennem den gamle landsdel med ophold ved de mange historiske lokaliteter, herregårde, slagmarker, kirker m. fl.. Forfatteren udfylder hvert ophold med en tekst om stedets særlige historie ledsaget af en eller flere illustrationer i form af fremragende billeder og kort.

Forfatteren tager også en lille tur til Bornholm, som historisk har været betragtet som skånsk område.

Øerne Hven i Øresund og Vejrø ud for Halland bliver også besøgt. Han slutter i København, som jo på godt og ondt også er en del af Skånes historie.

Sammenlagt bliver det til 154 spændende lokaliteter. Da bogen er på knap 260 sider og i stort format, har hver lokalitet fået tilstrækkelig med råderum til at fortælle sin historie, omend i en ekstraheret form. Men tilstrækkeligt for læseren, der får en stor oplevelse, hvad enten læseren vælger landevejen eller læsepulten derhjemme.

Forfatteren har på en overskuelig måde anbragt et kort over Skåne m.m. på forsatspapiret. Alle seværdige lokaliteter er ligeledes indtegnede med angivelse af en hensigtsmæssig rute, der forbinder samtlige lokaliteter. Forfatteren oplyser længden på land til lidt over 1.600 km, hvilket i bil vil kræve en uges tid, såfremt alle lokaliteter skal besøges. Efter min opfattelse skal der nok bruges en halv snes dage, når sejltiderne til/fra de 3 øer skal tages i betragtning.  Endelig kan man jo droppe øerne og København og koncentrere sig om Skåne. Men også her kan det lade sig gøre at skære fra.

Valgmulighederne her er, om ikke legio, så mange. Jeg kan anbefale, at man nøje gennemgår bogens mange oplevelsesmuligheder og udvælger sig et antal lokaliteter og rute(r), inden man starter på sin køretur.

Som lidt staffage har forfatteren på passende steder et lille indlæg – billede og tekst – om en plante- eller dyreart. Det må hilses velkomment som et forfriskende element.  

Selv om der hyppigt sker gentagelser af historiske begivenheder eller beskrivelser af historiske personers liv og levned, hvilket kan være en smule trættende, hvis man læser hele bogen ud i et, er det nødvendigt af hensyn til den enkelte lokalitets berettigede fortælling om dens andel i den skånske historie. For når man står ved den enkelte lokalitets seværdighed, skal man naturligvis ikke blade alle 260 sider igennem for at få fat i lokalitetens historie.

Ved tabet af Skåne, Halland og Blekinge mistede Danmark en fjerdedel af sin befolkning og en tredjedel af sit areal.

Jesper Asmussens bog fortæller det hele på en velafbalanceret måde. Bogen er også udgivet i Sverige. Så det er jo spændende, hvad broderfolket siger. Jeg er ikke i tvivl om, at skåningerne vil tage godt imod bogen. Det fortjener den.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Damen i midten
Tyskland - erindringer om en nation
Med nordlys i øjnene – Genskin fra et liv med Grønland