Menu
Forrige artikel

Arkæologisk Værksted

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3117

Gå på opdagelse i fortiden og slip sanserne løs i Arkæologisk Værksted, når Københavns Museum inviterer til todages sommerskole for børn.

Med afsæt i de spor, som museets arkæologer finder i jorden under byens fortove, gader og pladser skal vi på sommerskole i Arkæologisk Værksted undersøge, hvordan vi mennesker sætter os spor i verden, og hvordan vores spor får betydning for dem, der kommer efter os. De arkæologi-studerende skal udforske, hvad potteskår, kridtpiber, hestesko og skosåler kan fortælle om byens historie. Hvad er arkæologi, og hvordan arbejder arkæologerne? Hvad finder arkæologerne, og hvad sker der med fundene, når de er gravet op af jorden? Hvad kan fundene fortælle os om de mennesker, der levede før os, og hvad kan arbejdet med fortiden fortælle os om os selv?

Arkæolog-aspiranterne får indblik i forskellige arbejdsmetoder og teknikker indenfor arkæologien. Med udgangspunkt i arkæologiske fund fra Københavns undergrund, deltager de studerende i arbejdet med at rense og vaske, analysere, registrere og bevare fundene, ligesom de får indblik i, hvordan og hvad fundene kan fortælle om byens udvikling og tidligere indbyggere.

Sommerkurserne er dialogbaserede og procesorienterede, og tager udgangspunkt i de studerendes aktive deltagelse, undersøgelser, iagttagelser og refleksioner. Det er gennem dialog, gruppearbejde, historiefortælling samt mødet med autentiske genstande og praktiske aktiviteter, at de arkæologi-studerende bliver indført i byens arkæologiske kulturhistorie. Der sigtes mod at skærpe de studerendes bevidsthed om sig selv som historieskabte og historieskabende.

På kurserne opnår de arkæologi-studerende viden, erkendelse og oplevelser omkring fortid, nutid og fremtid samt møder de personer, der til dagligt arbejder med fortiden og historien som deres fag.

Alle mellem 8-12 år kan være med, og det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. Man skal blot medbringe en god portion nysgerrighed og lyst til at lære nyt. Derudover skal man selv medbringe madpakke. Vi sørger for noget at drikke.

Hvert kursus afsluttes med uddeling af diplomer. Kurserne er af to dages varighed i en af de følgende uger:

Uge 27 (3.-4. juli)
Uge 28 (10.-11. juli)
Uge 30 (24.-25. juli)
Uge 31 (31. juli-1. august)
Uge 32 (7.-8. august)

Alle dage kl. 10-14

Arkæologisk Værksted, Stormgade 20, 1555 København V

Historie-online.dk, den 22. maj 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Prinsesse Marie - Historiens Aktører nr. 33
Særudstilling: Danmark i Mali
Kolding Stadsarkiv Uddannelsestjeneste