Menu
Forrige artikel

Det forsvundne hertugdømme

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4490

 

I anledning af 500-året for Hertug Hans den Ældres fødsel inviteres du med på en rejse ind i renæssancens Slesvig-Holsten, hvor hertug Hans den Ældre regerede fra sit slot Hansborg i Haderslev. Kirken, retsvæsenet, fattigforsorgen og skolevæsenet var nogle af de områder, Hans den Ældre tog sig af, og han engagerede sig stærkt på alle planer. Særudstillingen åbner i Arkæologi Haderslev lørdag den 5. juni 2021.

I udstillingen Det Forsvundne hertugdømme: Hertug Hans den Ældre 500 år træder du lige ind i hertugens liv. Du møder magten og den fyrsteværdighed, der blev til i 1500-tallets forandrede samfundsstruktur. Ved reformationen var kirkens politiske magt blevet brudt, og fyrsten stod nu som samfundets ubestridte leder. Hans den Ældre var en rigtig renæssancefyrste, der byggede prægtige slotte, reformerede kirken og sørgede for lov og orden i sine områder. Hans hovedstad, Haderslev, blomstrede, og på vestkysten af hertugdømmet beskyttede han både land og folk mod stormfloder og oversvømmelser ved at lade store havdiger opføre. Netop dige byggeriet på Slesvigs vestkyst fra Højer til Rudbøl er en af hans største og mest betydningsfulde bedrifter.

Enhedsleder Lennart S. Madsen siger om udstillingen:

Vi forsøger at tegne et portræt af Hans den Ældre, hvilket særligt to fine indlån fra Tyskland er med til at sikre. Det ene er det eneste samtidige farvelagte billede af hertugen, som helt ekstraordinært kan ses i udstillingen. Portrættet, der er udgangspunkt for senere afbildninger af Hans den Ældre, ses på en voksmedaljon udlånt af Staatliche Kunstammlungen i Dresden. Medaljonen blev fremstillet af Valentin Maler i 1574, mens hertugen var på besøg hos hertugparret i Sachsen. Ud over medaljonen er det lykkedes Museum Sønderjylland at låne Hans den Ældres kiste fra gravkapellet i Slesvig Domkirke. Kisten har ikke været ude af kirken, siden hertugen blev begravet der den 14. februar 1581”.

Som dreng var Hans den Ældre kandidat til den danske trone, men i stedet blev han i 1544 hertug af Slesvig-Holsten. Han fik en tredjedel af hertugdømmerne og regerede over dem i samarbejde med sine to brødre, de to andre slesvigske hertuger - kong Christian 3. og hertug Adolf. Da Hans den Ældre døde i 1580, havde han ingen arvinger, og derfor blev hans områder delt mellem de to brødre, inden det senere gik i glemmebogen.

Sådan er det også gået med det prægtige slot Hansborg, som fandtes i Haderslev, og hvor Hans den Ældre boede. Slottet var større end Kronborg, men der er kun få bevarede rester tilbage af det. Dem kan du se i udstillingen, hvor du også bliver præsenteret for hertugens fornemme jagtslot Grøngård ved Tønder. Desuden kan du se nogle af de store kopibøger med hertugens forordninger og breve fra det enestående Hansborg-arkiv.

Det eneste samtidige farvelagte portræt af Hans den Ældre. Det er en voksmedaljon, som blev lavet, mens hertugen var på besøg hos hertugparret i Sachsen i 1574.
Rundt i kanten står hertugens navn, og Museum Sønderjylland glæder sig over at have lånt den fra Staatliche Kunstammlungen, Rüstkammer i Dresden – og ser frem til at vise den frem på udstillingen i Haderslev

Udstillingen om det forsvundne hertugdømme åbner lørdag den 5. juni 2021 i Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, Haderslev, og kan ses frem til 22. maj 2022.

https://msj.dk/udstillinger/det-forsvundne-hertugdoemme-hans-den-aeldre-500-aar/

[Historie-online.dk, den 26. maj 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Gasolin'-fanbreve på Ragnarock
Pop-up udstilling på Budolfi Plads
Kød Flæsk og Paalæg