Menu
Forrige artikel

Herregårde i Midtjylland

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5022

 

En ny omfattende hjemmeside samler for første gang viden om Region Midtjyllands 183 herregårde. Midtjylland har gennem historien været præget og formet af de mange herregårde i området, og www.herregaardskortet.dk indeholder en sand skattekiste af morsomme og spændende historier fra det midtjyske herregårdslandskab. Gennem 15 detaljerede herregårdstemaer får man en samlet fortælling om herregårdenes historie: fra øst til vest, fra høj til lav, og fra middelalderen til det 20. århundrede.

På herregaardskortet.dk kan man for eksempel læse historien om, hvorfor der ligger en herregård midt inde i Silkeborg. ”I slutningen af 1700-tallet blev kongens store skovarealer omkring Silkeborg solgt på auktion. Der blev etableret en ny herregård, Silkeborg Hovedgård, men den fik ikke nogen lang levetid. Det blev i stedet en historie om tvivlsomme investeringer og bristede forhåbninger, indtil herregården senere blev udgangspunkt for moderne skovdrift, papirfabrik og by”, fortæller Mikael Frausing fra Dansk Center for Herregårdsforskning, der står bag projektet.

Man kan også dykke ned i historien om den fremsynede godsejer på Fussingø, der ville gøre ”mennesker af sine bønder”, om den ’lærde Holger’ på Rosenholm der i 1600-tallet måtte gentænke sin rolle som adelig i samfundet, eller om godsejerne Jenisch fra Holsten, som brugte deres danske herregård Kalø til jagtselskaber og sommerferier i en ”herskabelig rekreation”.

Holger Rosenkrantz (1574-1642) til Rosenholm var en af renæssancens vigtigste mænd. Som mægtig adelsmand, rigsråd og filosofisk tænker satte han sit præg på tiden. ’Lærde Holger’, som han blev kaldt, udmærkede sig blandt andet, da han lagde sig ud med kong Christian IV ved at melde sig ud af Rigsrådet (datidens regering) for at få tid til sine teologiske studier. Foto: Wikimedia Commons.

Herregaardskortet.dk er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Center for Herregårdsforskning og syv kulturhistoriske museer i Midtjylland samt Region Midtjylland og Aarhus 2017 under titlen ’gentænk herregårdene’.

”Herregaardskortet.dk er resultatet af tre års arbejde, hvor vi, som et bidrag til Aarhus 2017-fejringen, har brugt tiden på at arbejde med nye sider af herregårdenes historie – at gentænke dem, om man vil. Det har været et stort arbejde, som er mundet ud i det her flotte formidlingsprodukt, hvor man hurtigt kan finde viden om en enkelt herregård, men også – ved at dykke ned i temaerne – kan få den lidt dybere forklaring på udviklingen i et særligt område”, siger Signe Boeskov, der er leder af Dansk Center for Herregårdsforskning. Målet med projektet er at få de dygtigste forskere til at dele ud af deres viden på en måde, så alle kan følge med.

”Det gælder om at holde trit, men samtidig holde fast. Med hjemmesiden, der kan anvendes både på PC, på tablet og på mobil, giver vi nye, og måske de lidt yngre, brugere en hurtig og nem adgang til at opleve herregårdenes fascinerende verden. Og samtidig holder vi fast i den gode fortælling og den ekspertise, der er forskningscenterets varemærke, hvor fagpersoner træder i karakter med 15 spændende og velfortalte ’herregårdstemaer’ fra alle hjørner af regionen”, siger Signe Boeskov.

Yderligere oplysninger kan findes på www.herregaardsforskning.dk eller ved henvendelse til projektets tovholder, ph.d. Mikael Frausing, Dansk Center for Herregårdsforskning, på 8648 3001 eller mf@gammelestrup.dk.

Den nye hjemmeside www.herregaardskortet.dk er resultatet af projektet ’Gentænk Herregårdene’, hvor viden om de 183 midtjyske herregårde for første gang er samlet digitalt. Her ses projektets tovholder Mikael Frausing ved skærmen. Foto: Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

historie-online.dk, den 16. maj 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vinterferie på Fattiggården
Invitation til gratis zoom-arrangement
Findes julemanden?