Menu
Forrige artikel

Repræsentantskabsmøde i DHF

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1306

 

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Lørdag, d. 12. september 2020 kl. 16.15
under Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og generalforsamling
på Danhostel Sønderborg City, Kærvej 70, 6400 Sønderborg

Se i øvrigt programmet for DLF’s møde her:
http://dansklokalhistoriskforening.dk/wp-content/uploads/2020/03/Program-med-indbydelse.pdf

Eventuelle forslag skal senest d. 1. september sendes til formand Jan P. Jessen:
jan@historie-foredrag.dk eller Højskolevej 5, Snoghøj, 7000 Fredericia

Dagsorden (i henhold til vedtægter)

valg af dirigent
godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
godkendelse af nye medlemmer
beretning
regnskab
indkomne forslag
budgetforslag og kontingentfastsættelse
valg i h.t. stk 10-11
eventuelt

[Historie-online.dk, den 13. august 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
50 år med Heavy Metal
Museum på Rejsen 28: Antalya Museum, Tyrkiet
TV-tips, uge 18, 2022