Menu
Forrige artikel

Samarbejde på Sydfyn

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 283

 

Museum Sydfyn er et statsanerkendt og selvejende museum med ansvaret for arkæologi i Svendborg kommune samt nyere tid i Svendborg og Ærø kommuner.

Museets tre hovedafdelinger er Danmarks Forsorgsmuseum, Svendborg Museum og Ærø Museum. Museet blev etableret i 2024 ved en fusion af Svendborg Museum (1908) og Ærø Museum (1910).

Ærøskøbing. Foto: Lasse Hjort

Ved Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg indsamler, forsker og formidler museet den danske forsorgs- og velgørenhedshistorie. Museet er helt sit eget, og det adskiller sig ved sin samskabende form imellem museumsfaglighed og viden opnået gennem levede erfaringer.

Svendborg Museum retter fokus mod arkæologi og nyere tids kulturhistorie. Ved Broholm Slot vises Kammerherre Sehesteds imponerende oldsagssamling, på Svendborg havn ligger museets flåde, og ved Kværndrup snurrer vingerne på Egeskov Mølle. Svendborg Museum har i en årrække stået uden fysiske rammer til den brede kulturhistoriske museumsfortælling. Museet formidler derfor meget i det åbne byrum og landskab – bl.a. via museets mobile udstillingsenhed Den Sorte Boks.

Der arbejdes i disse år på at etablere nye rammer for Svendborg Museum, hvorfra museet samlet kan fortælle Svendborgs og Sydfyns spændende historie – fra Kongerne i Gudme til A.P. Møller.

Ved Ærø Museum er fokus på Ærøs historie fra hertugtiden i 1400-tallet til nutidens Ærøboer og de mange særlige traditioner, der knytter sig til ø-livet. Til Ærø Museum hører også Hammerichs Hus, der er et helt specielt og fuldstændig originalt interiørmuseum, skænket af kunstneren Gunnar Hammerich.

Museets hjemmeside

 [Historie-online.dk, den 19. juni 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
700 år gammel Kristusfigur udlånt til kirken
Danmarks største privatsamling af Nimbus
Museum på Rejsen 25: Khabarovsk Regionale Museum