Menu
Forrige artikel

Leopard 1 kampvogne udstilles

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1063

 

I koldskrigsårene var der for samfundet og for stats- og privatbanerne en klar og detaljeret plan for, hvad der skulle gøres under et angreb. Der var et enormt beredskab, der skulle være klar til alle tider. Som en del af det evige beredskab var det fra 1976 en central opgave for DSB at transportere Leopard 1 kampvogne til militære øvelser, og i tilfælde af krig var opgaven tilsvarende at transportere kampvognene som en del af mobiliseringen af hærenheder.

Leopard 1 kampvognene indgår igen i et beredskab. De blev udfaset i 2005, men langt de fleste af Danmarks i alt 230 vogne var stadig operationelle.
Og nu skal hovedparten indgå i det ukrainske forsvar mod den russiske invasion. En mindre antal er kommet til Tyskland og skal bruges til at uddanne ukrainere.
De få, der resterer, bliver i Danmark. Danmarks Jernbanemuseum har igennem mange år lånt en delvist demilitariseret kampvogn af Danske Hærhistoriske Museer under  Værnsfælles Forsvarskommando. Den har tidligere været udstillet på museet, men har i nogle år været opbevaret på magasin. Nu skal den indgå i vores nye udstilling.

 Danske Leopard 1-kampvogne på vej til eller fra øvelse, formentlig september 1982. Rendsborgbroen i Tyskland. Foto: Pansermuseet/Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Forening (HKSKHF)

Nutiden ses fra et fortidigt perspektiv

Danmarks Jernbanemuseum vil gerne belyse nutiden fra et fortidigt perspektiv. I lyset af de katastrofale begivenheder i Ukraine, er Den kolde Krig igen på alles læber.
I den nye udstilling anskueliggør museet, hvilken rolle jernbanerne og DSB havde under Den kolde Krig. Foruden støtten til Forsvaret skulle DSB indgå i det civile beredskab med et større antal bedriftværn, hvis opgave var at redde liv og begrænse skader efter et angreb. Bedriftværnene skulle også altid være i beredskab.

 

Leopard 1 kampvognen, der står på en Slmmps-fladvogn, som var særligt indkøbt til at transportere tunge bæltekøretøjer, transporteredes via særtog til Odense onsdag den 14. juni, og udstillingen åbner den 29. juni kl. 15.


I udstillingen vil også indgå genstande, der aldrig er blevet vist frem før. Genstande, der blev brugt af DSB til at opretholde beredskabet.

[Historie-online.dk, den 21. juni 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sommerfest på Mariager Museum
Herregårdenes Dag
Kulturen med lukket adgang