Menu
Forrige artikel

Paslichs Calendarium – nu på Internettet

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5621

Paslichs Calendarium – nu på Internettet som dagbog på dansk.

 En gruppe af frivillige i Næstved kan nu præsentere en ny, dansk hjemmeside, www.paslich.dk, som handler om Paslichs Calendarium eller Håndskrift H121B ved Universitetsbiblioteket i Uppsala, Sverige.

Kalendariet er ført i hånden af Caspar Paslich i bogen Paul Ebers Calendarium, trykt i Wittenberg i 1551.

Hvad kan dog i Næstved interessere ved et håndskrift i et svensk bibliotek? Det faktum, at håndskriftet er skrevet af ejeren af Rønnebæksholm fra 1571 til 1597, nemlig Caspar Paslich (1530-1597)!

Paslich blev født i Rostock i 1530 og blev jurist i 1553 ved Ingolstadt Universitet i Bayern. I 1557 blev han ansat ved Tyske Kancelli i København, hvor han indtil sin død blev en af flere danske kongers højt betroede embedsmænd. Som løn fik Paslich dels en stilling ved Roskilde Domkirke og en stilling med embedsbolig ved Københavns Universitet, dels 4 danske herregårde, hvoraf han med sin familie valgte Rønnebæksholm som bolig.

En lille kreds af frivillige har arbejdet i de seneste ca. syv år med en oversættelse fra latin til dansk af kalendariets originale tekst. Gruppen består af cand. mag. Karen Groot Terkelsen, tidligere lektor og latinlærer ved Næstved Gymnasium, cand. mag. Vivi Jensen, tidligere museumsinspektør ved Museet på Koldinghus og cand. mag. Palle Birk Hansen, tidligere museumsleder ved Næstved Museum. På hjemmesiden med illustrationer kan man studere medarbejdernes artikler og teksten i fire udgaver:

1. Ordnet som dagbog på dansk

2. Gengivet som kalendarium på dansk

3. O. Waldes latinske udskrift af kalendariet, trykt i Danske Magazin i 1915.

4. Den originale bogs sider på latin i scanning

 For arbejdet med hjemmesiden står webmaster Hans Jørgen Andersen, tidligere webmaster for museerne i Storstrøms Amt.

 http://paslich.dk/

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nyt om vikingetidens Bornholm
Rethink Reformation
Museumsnumre 25: Barometer